Riistakeskukselta lupa yhden suden ampumiseen

0
Tämä Oripään ja Pöytyän laumaan kuuluva susi taltioitui riistakameraan tammikuun lopulla 2016 Oripäässä.

LOIMAAN SEUTU Suomen riistakeskus on myöntänyt yhden suden tappamiseksi poikkeusluvan, joka koskee Pöytyän, Oripään ja osittain Loimaan aluetta.
Myönnetyllä poikkeusluvalla on tarkoitus poistaa alueella runsaasti pihakäyntejä ja siten kohonnutta turvallisuusuhkaa aiheuttava susiyksilö. Erittäin rajoitettu poikkeuslupa on rajattu alueella elävän ja pihakäyntejä tekevän susilauman elinalueille. Mahdollistettu valikoiva ja rajoitettu pyynti toteuttaa suden kannanhoitosuunnitelmaa.
Myönnetty poikkeuslupa on voimassa kolme viikkoa myöntöpäivästä alkaen.
Suomen riistakeskus on itsenäinen julkisoikeudellinen laitos, joka edistää kestävää riistataloutta, tukee riistanhoitoyhdistysten toimintaa ja huolehtii riistapolitiikan toimeenpanosta sekä vastaa sille säädetyistä julkisista hallintotehtävistä.

 

Tämä Oripään ja Pöytyän laumaan kuuluva susi taltioitui riistakameraan tammikuussa 2016 Oripäässä.