Loimijoen vesi nousi pelloille muun muassa keväällä 2013. Kuva: LL arkisto.

LOUNAIS-SUOMI Viikonlopun sademäärät olivat monin paikoin Varsinais-Suomessa ja Etelä-Satakunnassa ennustettuja suurempia, mikä kasvatti tulvatilanteen tämän talven pahimmaksi.
Enimmillään satoi jopa 30–40 millimetriä jo valmiiksi umpimärkään maahan, mikä sai vedenkorkeudet nopeaan nousuun sunnuntain aikana kaikissa alueen vesistöissä.
Varsinais-Suomen Ely-keskuksesta kerrotaan, että esimerkiksi Uskelanjoella Salossa virtaama nousi maanantaina aamulla yli 120 kuutioon sekunnissa, mikä on suurin lukema vuoden 1980 jälkeen. Lukema on lähes tuplasti vuoden keskimääräisen tulvahuipun suuruinen.

Loimijoella virtaama kasvaa ennusteen mukaan maanantain aikana noin 180 kuutioon sekunnissa, mikä on suunnilleen saman verran kuin tämän talven tähän asti suurimmassa tulvatilanteessa joulun alla. Kokemäenjoen virtaama nousee samalla noin 650 kuution tasolle.
Ely-keskuksen mukaan sekä Loimijoessa että Kokemäenjoen keskiosalla on laajasti peltoalueita tulvan alla, mutta kiinteistövahinkoja ei aiheutune. Joen hyyderiski pienenee vähitellen kevään lähestyessä, mutta hyydeongelmat ovat edelleen mahdollisia, jos pakkaskausi tulee vielä kevättalvella.

Säkylän Pyhäjärvi nousi jo viikko sitten yli säännöstellyn ylärajan, joten juoksutusta järvestä on pidetty viime aikoina niin suurena kuin mahdollista alavirran puoleisen Euran keskustaajaman tulvatilanne huomioiden. Vaikka viikonlopun aikana juoksutusta Pyhäjärvestä pienennettiin lähes kolmasosaan Euran suojelemiseksi, vedenkorkeus Euran keskustassa nousi sunnuntai-iltana kymmenen senttiä ylemmäs kuin aiemmassa ennätyksessä syksyllä 2012. Tämä johtuu poikkeuksellisen suurista sivuojien virtaamista.
Ely-keskuksesta arvioidaan, että sekä Pyhäjärven vedenkorkeus että Eurajoen virtaama tulevat olemaan vielä pitkään korkealla tasolla, koska järven vedenkorkeuden laskeminen juoksutusta lisäämällä ei tapahdu nopeasti, vaikka sää muuttuisi jatkossa poutaisemmaksi.
Ensi viikonlopulle on taas ennustettu seuraavaa matalapainetta sateineen.