Korona leviää hitaasti: nyt 21 loimaalaista tapausta

0
Terveyskeskuslääkäri Anna Pullinen ja sairaanhoitaja Merja Immonen ottavat vastaan hengitystieoireisia ihmisiä terveyskeskuksen infektiokäytävällä.

Loimaan seutu

Korona leviää hitaasti Loimaan seudulla – nyt varmennettuja loimaalaisia tapauksia on 21.
Ensimmäiset tapaukset Loimaalla havaittiin 26. maaliskuuta ja ennen pääsiäistä tapausmäärä kasvoi muutamassa päivässä ensin yhdeksään ja pääsiäisenä jo 18:aan tapaukseen.
– Testattuja oli keskiviikkona meillä yhteensä 85 ja karanteenipäätöksiä on tehty 80, Loimaan terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen tartuntatautivastuulääkäri Sari Koistinen sanoo.

Sari Koistinen toteaa tiukasti, että koronapositiivisten pitää tarkasti kertoa kaikki kontaktinsa positiivista näytettä edeltäneiltä päiviltä tartuntatautivastaaville: jos tartunnan saaneet eivät halua kertoa tai eivät viitsi miettiä tarkasti sitä, keiden kanssa ovat olleet tekemisissä, tartuntojen leviämistä ei pystytä katkaisemaan.
– Joiltakin työmailta on nyt käynyt ilmi tällaisia tapauksia, joissa on ”kovennetuissa kuulusteluissa” tullut ilmi vielä lisää kontakteja.
Sari Koistinen kehottaa jokaista olemaan myös itse aktiivinen ja ottamaan yhteyttä terveyskeskuksen kiirevastaanottoon tai tartuntatautihoitaja Mari-Kaisa Heikkiseen, jos epäilee olleensa tekemisissä koronatartunnan saaneen kanssa.
Hän korostaa, että he ovat yhteydessä kaikkiin niihin, jotka ovat terveyskeskuksen kautta testattuja. Sairaanhoitopiirin kautta testatuista, ja positiivisisen tuloksen saaneista piiri on kyseisiin ihmisiin joko itse yhteydessä tai kertoo positiivisista tapauksista terveyskeskukselle, josta ollaan näihin ihmisiin yhteydessä.

Korona on herättänyt auttamisenhalua ja kaupunkiinkin on otettu yhteyttä monilta tahoilta ja tarjottu apua, Loimaan sosiaali- ja terveysjohtaja Timo Hokkanen kiittelee.
Pienikin apu on hyödyksi, hän muistuttaa.
– Ihan pieni ja lähipiirissä tapahtuva auttaminen on tärkeää ja varmasti yhtä hyödyllistä. Lähellä asuvaa ja olevaa saa nyt auttaa – nyt on hyvä aika soittaa ikäihmiselle.
Auttamisessakin pitää kuitenkin muistaa lähikontaktien välttäminen ja riskiryhmien suojeleminen.
Timo Hokkasen mukaan kaupunki on lisännyt valmiutta ja kaupunkilaisten avuksi avattiin jo muutama viikko sitten yhteyspuhelimia.
Sosiaalipalveluihin liittyvää neuvontaa ja ohjausta esimerkiksi toimeentuloon liittyen saa sosiaalitoimen numeroista. Ikäihmisille on oma numero 02 761 2525, josta voi kysyä apua kauppa- ja muihin asiointeihin.
– Puheluja on tullut koko ajan, mutta ruuhkia ei ole ollut.

Lue lisää 18.4.2020 lehdestä