Loimaan kouluissa kourallinen oppilaita, varhaiskasvatuksessa noin 150 lasta

0
Poikkeusjärjestelyt hiljensivät koulut. Kuva: LL arkisto / Lari Kiviranta.

LOIMAA Tällä hetkellä yhteensä kolmisenkymmentä oppilasta opiskelee Loimaalla lähiopetuksessa eli paikan päällä kouluissa. Kyse on pääosin 1.–3. luokkien oppilaista, mutta mukana on myös muutamia 4.–9.-luokkalaisia erityisen tuen oppilaita.
– Määrä on vakiintunut 30 oppilaan molemmin puolin, sivistysjohtaja Manne Pärkö summaa tilannetta poikkeusolojen astuttua valtakunnassa voimaan.
Loimaalla 1.–3. luokkien oppilaita on kaikkiaan noin 490, joten lähiopetuksessa on kuutisen prosenttia kyseisten vuosiluokkien oppilaista.
Pärkö sanoo, että lähiopetusoppilaiden määrä nousi hetkellisesti 40 oppilaan pintaan parisen viikkoa sitten, kun hallitus päivitti perusopetusta koskevia suosituksiaan.
– Kokonaisuutena huoltajat ovat noudattaneet aika tunnollisesti ministeriön sanoja.
Sivistysjohtaja kertoo, ettei Loimaalla ole toistaiseksi lähdetty keskittämään lähiopetusta tiettyihin kouluihin pienen oppilasmäärän takia.
– Lähiopetus järjestetään pääsääntöisesti omassa koulussa, jos sille on tarvetta. Puhutaan sellaisista 1–5 oppilaan määristä per koulu.

Loimaan varhaiskasvatuksessa eli päivähoidossa lapsia on paikan päällä arviolta 150 eli noin 25 prosenttia kaikista 608 varhaiskasvatuksen piirissä olevasta lapsesta.
Varhaiskasvatusjohtaja Heidi Kauti kertoo, että Metsämaan päiväkoti ja Kojonkulman ryhmis ovat olleet kokonaan kiinni 18.3. ja Kitkonpuiston päiväkoti 24.3. lähtien vähäisen lapsimäärän takia. Kyseisten alueiden lapset ovat jääneet hoitoon joko kotiin tai he ovat siirtyneet muihin päiväkoteihin.
Metsämaan, Kojonkulman ja Kitkonpuiston yksiköiden on tarkoitus olla kiinni pääsiäisen yli, mutta Kauti sanoo, että tilanne arvioidaan pian uudelleen, eli jatketaanko niiden sulkua kuukaudella. Kuluvalla viikolla saadaan tieto siitä, mihin yksiköiden lapsimäärä asettuu pääsiäisen jälkeen.
Muissa auki olevissa varhaiskasvatuksen yksiköissä lapsimäärät ovat olleet pieniä, Kautin mukaan puhutaan maksimissaan 6–7 lapsen ryhmistä.
Muut lapset ovat hoidossa muun muassa kotona, jos toinen vanhemmista on jäänyt kotiin.
– Tilanne on haastava, mutta myönteistäkin palautetta on tullut, ja vanhemmat ovat keksineet lasten kanssa monipuolista tekemistä kotona, Kauti arvioi.

Perusopetusta ja varhaiskasvatusta koskevat suositukset ulottuvat tällä hetkellä 13. toukokuuta saakka. Pärkö arvelee, että suositukset tulevat ulottumaan lukuvuoden loppuun saakka.
Vanhemmilta ja kouluilta saatu palaute on vaihdellut etäopetusjärjestelyistä.
– Huolta ja tyytymättömyyttä on siitä, ettei etäopetus ole sama kuin lähiopetus. Suurin huoli on erityisesti pienimmistä lapsista ja erityistä tukea vaativista oppilaista, sivistysjohtaja summaa ja sanoo, että vanhemmilta on tullut kiitostakin hyvistä etäopetuskäytännöistä.