Turun yliopistollinen keskussairaalan teho-osasto on valmiina lisäämään tehohoitopaikkojaan tarvittaessa merkittävästi. Teholle siirtymistä varten on perehdytetty henkilöstöä muilta osastoilta.

Tyks on tehnyt suunnitelman tehohoitopaikkojen lisäämisestä koronavirusepidemian pahenemisen varalle. Suunnitelma perustuu arvioon epidemian etenemisestä sekä sairaala- ja tehohoidon tarpeen asteittaisesta kasvusta. Ohjeistuksen on antanut sosiaali- ja terveysministeriö.

Tyksin teho-osastolla on tavallisesti 24 paikkaa. Paikkaluku voidaan tarvittaessa nostaa nopeasti noin 40 paikkaan ja vuorokauden varoitusajalla vielä 55 paikkaan.

– Olemme parhaillaan epidemian ensimmäisessä vaiheessa. Tavallinen kapasiteettimme on riittänyt toistaiseksi hyvin, mutta tilanne voi muuttua nopeastikin. Olemme valmistautuneet tähän huolellisesti, teho-osaston ylilääkäri Mika Valtonen kertoo.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tämänhetkisen arvion mukaan tehohoitoon voitaisiin koko Suomessa tarvita 500 paikkaa. Tähän yliopistosairaalat ovat yhdessä varautuneet.

Henkilöstö valmiudessa siirtymään

Tehohoitopaikkojen lisääminen edellyttää riittävää ja osaavaa ammattihenkilöstöä. Tyksin tehon hoitohenkilöstön vahvistaminen on käynnistetty perehdyttämällä teholle siirtyväksi suunniteltua omaa henkilöstöä.

– Leikkausosastojen ja heräämöjen hoitohenkilöstö on saanut lisäperehdytyksen teho-osastolle siirtymisen varalle. Lisäksi eri yksiköissä työskentelee tehohoito-osaamisen omaavaa henkilöstöä. Perehdytys sisältää tehohoidon menetelmien harjaannuttamista kokeneen tehohoitajan ohjauksessa. Hyödynnämme videovälitteisiä ja simulointiopetuksen keinoja, hallintoylihoitaja Päivi Nygren kertoo.

Kun tehohoitokapasiteettia vahvistetaan koronaviruspotilaiden lisääntyessä, samanaikaisesti vähennetään harkitusti kiireetöntä leikkaustoimintaa. Vapautuvia tiloja, laitteita ja henkilöstöä kohdennetaan uusien tehohoitopaikkojen varustamiseen.