KORONAVIRUS Vierailut Tyksin sairaaloissa on pääsääntöisesti kielletty toistaiseksi. Vierailu voidaan sallia ainoastaan, jos kyseessä on kriittisesti sairas tai lapsipotilas, tai saattohoidossa oleva.
Synnytykseen voi ottaa mukaan puolison tai tukihenkilön. Sairaalan henkilökunta päättää aina tapauskohtaisesti, voidaanko vierailu sallia.
Koska vierailujen rajaaminen ymmärrettävästi aiheuttaa huolta, ahdistusta ja surua, sairaanhoitopiiri on avannut potilaiden omaisille henkisen tuen puhelinpalvelun. Omaiset voivat näin keskustella sairaalapappien kanssa ajatuksistaan ja tunteistaan luottamuksellisesti.
Henkistä tukea potilaiden omaisille ja läheisille on tarjolla päivittäin klo 9–16, myös viikonloppuna.