Arkistokuva / LL

LOIMAAN kaupunginhallitus kokoontuu käsittelemään terveysasemaverkkoa maanantaina. Kaupunginjohtaja Jari Rantalan ehdottaa hallitukselle, että terveysasemaverkkoa uudistetaan yhden terveysaseman mallin mukaisesti.
Ehdotuksen toteutuminen tietäisi sitä, että Loimaalle jäisi käytännössä vain keskustassa sijaitseva pääterveysasema.
Rantalan esitys on vastoin hyvinvointivaliokunnan aiempaa ehdotusta, sillä osana terveysasemaverkkoa koskevaa selvitystä valiokunta on ehdottanut, että terveysasemaverkkoa uudistetaan kahden terveysaseman mallin mukaisesti (LL 16.12.). Valiokunnan esityksen perusteella Loimaalle jäisivät pääterveysasema ja Alastaron terveysasema.

KAUPUNGINJOHTAJA Jari Rantala muistuttaa oman ehdotuksensa perustuvan sote-johtajan alkuperäiseen valiokunnalle antamaan ehdotukseen.
Rantala perustelee esitystään sote-uudistuksella ja kyseisten palveluiden siirtymisellä hyvinvointialueiden järjestettäväksi vuodesta 2023 eteenpäin. Hän arvioi, että sote-palveluiden keskittäminen Loimaalla yhteen toimipisteeseen olisi aikanaan maakunnankin kannalta perusteltu ratkaisu. Hänen mukaansa Loimaan pääterveysasema toimisi jatkossa seudullisena toimipisteenä, joka tarjoisi palveluita Loimaata laajemmalle alueelle ja tätä taustaa vasten resurssien keskittäminen on perusteltua.
Kaupunginjohtaja muistuttaa, että tällä hetkellä Loimaalla on ylläpidettävänään hajanainen viiden terveysaseman verkko, jos mukaan lasketaan Oripään terveysasema ja Mellilän terveysasema, joka ei ole käytössä. Hänestä olennaista on luoda rakenteet, joissa etusijalla ovat palvelut eikä niiden sijainti. Hän huomauttaa, että lääkärityövoimaa on ollut vaikea saada pienille terveysasemille.

KAUPUNGINHALLITUKSEN puheenjohtaja Teija Ek-Marjamäki (kesk.) ymmärtää Rantalan esitystä yhdestä terveysasemasta muun muassa taloudellisten kustannussäästöjen kannalta.
Ek-Marjamäki uskoo kuitenkin, että terveysasemaverkosta äänestetään myös hallituksessa, kuten aiemmin valiokunnassa, ja arvelee, että valiokunnan esittämä kahden terveysaseman malli voi olla kaupunginhallituksenkin kanta. Hänen mukaansa päätöksenteossa on ajateltava muun muassa kuntalaisten matkoja terveyspalveluiden äärelle.
Ek-Marjamäki toteaa, että suun terveydenhuolto säilyy Hirvikosken terveysasemalla ainakin kaksi vuotta, vaikka kaupunki päättäisi siirtyä kahden terveysaseman malliin.
– Tämä on hyvä asia, sillä alueella on paljon koululaisia ja päiväkotilapsia.
Suunnitelma Hirvikosken terveysaseman suun terveydenhuollon keskittämisestä pääterveysasemalle edellyttää aikanaan investointeja. Ek-Marjamäen mukaan pääterveysaseman investoinneista on tehtävä aikanaan erillinen päätös, jonka yhteydessä on mietittävä, onko suun terveydenhuollon keskittäminen toiminnallisesti tarkoituksenmukaista.
Oripään terveysaseman osalta kaupunginhallitus käsittelee maanantaina kuntien välistä sopimuspäivitystä, joka mahdollistaa Oripään terveysaseman palveluiden ulkoistamisen. Oripään kunnanhallitus on jo osaltaan hyväksynyt päivitetyn sopimuksen.
Terveysasemaverkkoa koskeva ratkaisu etenee hallitukselta kaupunginvaltuustolle.