Kaupunki aikoo varata sittenkin lisärahaa nuorten kesätöihin

0

LOIMAAN kaupunki suunnittelee varaavansa rahaa noin 70 loimaalaisen nuoren kesätyöllistämiseen tulevana kesänä.
Asia on kaupunginhallituksen käsiteltävänä maanantaina. Ehdotuksen mukaan hallitus esittää valtuustolle 40 000 euron lisämäärärahan hyväksymistä kuluvan vuoden budjettiin.
Kesätyöllistäminen aiotaan hoitaa kahdella tavalla: nuorten omaehtoisen työllistymisen ja yrityksille maksettavan tuen avulla. Työllistäminen koskee 16–17-vuotiaita.
Alustavien suunnitelmien perusteella kaupunki ei ole tarjoamassa perinteistä kesätyöpaikkaa omista yksiköistään. Kaupungin työllisyyspäällikkö Kaisa Kantola perustelee tätä ennen kaikkea vallitsevalla koronatilanteella. Jo viime kesänä kaupungin omat palveluyksiköt peruivat lähes poikkeuksetta kesätyöpaikat koronarajoitusten sekä muun muassa peruuntuneiden tapahtumien ja leirien takia, ja vastaavaa tilannetta halutaan nyt välttää.
Nuorten omaehtoinen työllistäminen tarkoittaa sitä, että nuori työllistää itse itsensä. Kantolan mukaan työn on oltava siinä mielessä yleishyödyllistä, että pelkät omassa kodissa tehtävät työt eivät täytä kesätyöpaikan kriteerejä.
Omaehtoisen työllistymisen kautta kesätyötä voi saada noin 50 nuorta, ja he ovat työsuhteessa kaupunkiin. Kaupunki maksaa noin 650 euron korvauksen neljän viikon ajalta. Kaupunki arpoo kesätyökorvauksen saajat, jos hakijoita on enemmän kuin 50.

Yrityksille maksettavaa tukea voi saada arviolta 20 nuorta, ja nämä nuoret ovat työsuhteessa yritykseen. Yrityksille maksettava korvaus on maksimissaan 500 euroa per nuori.
Kaupungin yritysneuvoja Paula Avellán kertoo, että käytännössä nuoret hakevat itse kesätyöpaikkaa yrityksestä, joka puolestaan ilmoittautuu kaupungin yrityspalveluille ja niin sanotusti varaa kesätyötukipaikan. Kaupunki maksaa kesätyötukeen oikeutetulle yritykselle tuen jälkikäteen palkkakuitteja vastaan.
Avellán kertoo, että kaupungilla on ollut vastaava yrityksille maksettava kesätyötuki käytössä jo vuodesta 2019.
Kantola tavoittelee, että kaupungin kesätyöllistämiseen avataan haku Kuntarekryn kautta kaupunginvaltuuston kokouksen jälkeen, maaliskuun loppupuoliskolla.

Alun perin kaupunki leikkasi tämän vuoden budjetissaan nuorten kesätöihin varatut rahat taloudellisista syistä (LL 25.2.). Kesätöiden järjestämiseen on aiempina vuosina varattu 50 000–60 000 euroa, jolla on voitu työllistää noin 85 nuorta.
Tieto kaupungin kesätyöpaikkoihin varattujen rahojen leikkaamisesta on herättänyt vilkasta keskustelua viimeisen viikon mittaan.
Kaupunginjohtaja Jari Rantala sanoo poliittisten luottamushenkilöiden saaneen asiasta paljon palautetta, jonka myötä nuorten kesätyöllistäminen on nyt nostettu esille päätettäväksi.
– Kunta toimii asukkaitaan varten. Lisäksi on tärkeää, että nuoret saavat kesätöitä.
Rantala muistuttaa, että kuluvan vuoden talousarvion valmistelun ohjeistus edellytti, että pääsääntöisesti muut kuin lakisääteiset tehtävät karsitaan ja kesätöiden järjestämiseen varatut määrärahat karsittiin budjetista alun perin tämän takia.
Viime kokouksessaan kaupunginhallitus päätti, että kaupunki toteuttaa tänä kesänä nuorten kesätyötuen, jolla voidaan tarjota kymmenelle valmistuvalle nuorelle työpaikka paikallisessa yrityksessä yhden kuukauden ajaksi. Kesätyötuen rahoitus otetaan kaupungin tukityöllistämisen menokohdasta, eikä lisärahoitusta tarvita.