Hallinto-oikeus: Laukkasta ei syrjitty kirkkoherran valinnassa

0

LOIMAA Turun Henrikinseurakunnan kirkkoherran valinnasta vuonna 2019 tehty valitus on hylätty Turun hallinto-oikeudessa.

Valituksen tehnyttä Loimaan kirkkoherra Richard Laukkasta ei hallinto-oikeuden mukaan syrjitty valinnassa tasa-arvolain vastaisesti, kun kirkkoherran virkaan valittiin teologian ja musiikin maisteri Pauliina Uhinki-Suominen.

Asiassa ei oikeuden päätöksen mukaan muutoinkaan ilmennyt, että viran täyttäminen olisi perustunut epäasiallisiin tai syrjiviin syihin, eivätkä seurakuntaneuvoston asian käsittelyyn liittyvät päätökset ole valituksessa esitetyillä perusteilla lainvastaisia, oikeus toteaa.

Pauliina Uhinki-Suominen valittiin Henrikinseurakunnan kirkkoherraksi 22.5.2019. Viidestä ehdokkaasta Uhinki-Suominen sai seurakuntaneuvostolta välillisen vaalin äänestyksessä yhdeksän ääntä ja kirkkoherra Laukkanen kuusi ääntä. Laukkanen teki valinnasta seurakuntaneuvostolle oikaisuvaatimuksen ja valitti asiassa hallinto-oikeuteen.

Hallinto-oikeuden päätöksestä voi edelleen valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen, mikäli korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Jos päätöksestä ei valiteta, tuomiokapituli antaa nyt vt. kirkkoherrana toimivalle Uhinki-Suomiselle viranhoitomääräyksen kirkkoherran virkaan.