Yleisö ei vielä pääse tapahtumiin, sillä kokoontumisrajoituksia päätettiin jatkaa 14. toukokuuta saakka Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. Arkistokuva.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto jatkaa alueensa kokoontumisrajoituksia Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa ajalla 27.4.–14.5. Korkeintaan kuuden henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset ovat sallittuja edellyttäen, että niiden terveysturvallisuus voidaan varmistaa.

Päätös pohjautuu alueellisiin tilannekuviin, joiden mukaan Varsinais-Suomi on edelleen epidemian leviämisvaiheessa ja Satakunta kiihtymisvaiheessa.
Molempien maakuntien alueella tartuntamäärät ovat vähentyneet, mutta virusmuunnoksia todetaan jo valtaosassa tartuntatapauksia. Riski koronaepidemian nopealle laajenemiselle on edelleen olemassa molemmissa maakunnissa, vaikka rokotukset ovatkin käynnistyneet hyvin.

Sallituissakin kokoontumisissa on pyrittävä ehkäisemään tartuntataudin leviäminen tarjoamalla osallistujille mahdollisuus käsien puhdistamiseen ja riittävän etäisyyden pitämiseen muihin ihmisiin sekä huolehtimalla tilojen ja pintojen tehokkaasta puhdistamisesta.

Kokoontumisrajoitus koskee sekä sisätiloissa että rajatuissa ulkotiloissa järjestettäviä tapahtumia. Yleinen kokous tarkoittaa kokoontumisvapauden käyttämiseksi järjestettyä tilaisuutta, johon voivat osallistua tai jota voivat seurata myös muut kuin kutsutut henkilöt.

Yleisötilaisuuksia ovat yleisölle avoimet huvitilaisuudet, kilpailut, näytökset ja muut niihin rinnastettavat tapahtumat, joihin osallistuja osallistuu omasta aloitteestaan. Jatkuvaluonteinen normaalitoiminta ei ole yleisötapahtuma. Myöskään yksityistilaisuudet tai viranomaisten kokoukset eivät kuulu rajoitusten piiriin.

Viranomaisten kokoukset, kuten kunnanvaltuuston, -hallituksen ja lautakuntien kokoukset, eivät kuulu kokoontumisrajoitusten piiriin. Myöskään muihin kokouksiin, joihin osallistuminen on rajattu vain yhteisön jäsenille, ei pääsääntöisesti enää sovelleta yleisötilaisuuksia koskevia kokoontumisrajoituksia.

Tämä koskee asunto-osakeyhtiöiden ja osakeyhtiöiden yhtiökokouksia, osuuskuntien kokouksia sekä rekisteröityjen yhdistyksien sääntömääräisiä tai lakimääräisiä kokouksia. Nämäkin tulisi mahdollisimman laajasti järjestää etäkokouksina.

Edellinen yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten rajoituspäätös on voimassa Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa 26.4. saakka. Uusi päätös tulee voimaan 27.4.