LOIMAAN SEUTU Mhy Loimijoen ja Mhy Punkalaitumen valtuustot ovat tehneet päätöksen yhdistysten yhdistymisestä vuoden 2022 alussa.

Yhdistyksen nimi on yhdistymisen jälkeen Metsänhoitoyhdistys Loimijoki ry ja se toimii Loimaa, Humppilan, Jokioisten, Oripään, Punkalaitumen ja Ypäjän kuntien alueella.

Päätökset tehtiin kummankin yhdistyksen kevätkokouksessa yksimielisesti. Yhdistymisellä halutaan taata jäsenille luotettavat ja tasapuoliset palvelut.

Jatkuvasti lisääntyvien hallinnollisten kulujen kohoaminen kannustaa osaltaan toimintojen yhdistämiseen.

Erityisesti tietojärjestelmäkustannukset ovat nousseet roimasti viime vuosina Yhdistyksiltä odotetaan jatkuvasti monipuolisempaa osaamista ja hiukan isommassa kokoonpanossa on erikoistuminen ainakin jossain määrin helpompaa, on päätöksen taustalla.

Fuusioituneiden yhdistysten valtuustot muodostavat yhdistelmävaltuuston molempien yhdistysten valtuutetuista. Yhdistetty valtuusto käyttää ylintä päätäntävaltaa seuraaviin vaaleihin, jotka järjestetään loppuvuonna 2024.
Yhteinen valtuusto kokoontuu päättämään vuoden ensi vuoden toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta kuluvan vuoden loppupuolella.

Yhdistymissopimuksella luodaan pelisäännöt toiminnan aloitukseen. Yhdistyksen hallitukseen kuuluu kahdeksan jäsentä, joista kuusi tulee Mhy Loimijoen hallituksesta ja kaksi Mhy Punkalaitumen hallituksesta.

Metsureiden ja toimihenkilöiden työsuhteet säilyvät entisellään. Yhdistyksellä on toiminnan alkaessa kolme toimistoa: Humppilassa, Loimaalla ja Punkalaitumella.

 

Juttuun lisätty myöhemmin täydennyksenä uuden yhdistyksen toimialue sekä nimi, joka on Metsänhoitoyhdistys Loimijoki ry.