PÄÄKIRJOITUS: Kenen näköinen valtuusto?

0
LL Arkisto

Loimaan kaupunginvaltuuston paikkamäärää vähennettiin tulevalle kaudelle, ja määrä laski 43:sta valtuutetusta 37:ään valtuutettuun. Mihin se vaikutti?

Asettelimme valtuutetut suunnilleen heidän asuinpaikkansa mukaan Loimaan kartalle (LL 17.6., Lue juttu tästä!). Jutussa kävimme läpi myös sukupuolijakaumaa, ammatteja ja valtuutettujen ikää, koska tutkimuksen mukaan kuntavaalit ovat henkilövaalit ja tärkeimpiin äänestysperusteisiin kuuluvat myös puolue, ehdokkaan kulmakunta, ikä ja sukupuoli ( Kuntaliitto 2020).

Kokoomus menetti viime valtuuston kylien edustajiaan, ja nyt sillä on kaupunkikeskustan ohella edustaja vain Alastarolla.

Meidän Loimaa -ryhmän valtuutetuista enemmistö asuu taajamien ulkopuolella. Keskustalla on eniten valtuutettuja, joten heitä myös riittää ympäri kaupunkia, mutta paikkojen vähennyksen myötä siltä väheni valtuutettuja kyliltä sekä kaksi Hirvikoskelta.

Yrittäjät, maatalousyrittäjät ja kuntien ja valtion työntekijät ovat hyvin edustettuina valtuustossa, mutta koulu- ja opetusalan osaajien määrä väheni.

Naisia on nyt Loimaalla tulevillekin vuosille kasvamassa politiikassa, mutta miesvaltuutettujen keski-ikä on 16 vuotta korkeampi kuin naisten. Ehdokkaissa sentään oli nuoria, sekä naisia että miehiä. 40–50-vuotiaat ovat valtuuston enemmistö.

Tämännäköinen on siis valtuusto – kenen näköistä politiikkaa se tekee? KU