Hirvikosken uuden päiväkodin urakoitsijan valinta etenee

0
Uusi päiväkoti nousee Hirvikosken kirjaston viereen. Alueella on jo tehty maanrakennustöitä. Kuva: LL arkisto.

LOIMAA Hirvikoskelle suunnitellun uuden päiväkodin urakoitsijan valinta eteni elinympäristölautakunnalta eteenpäin kaupunginhallitukselle.

Lautakunta ehdottaa, että urakkasopimus päiväkodin uudisrakennushankinnasta solmitaan tarjousvertailun perusteella Fixcel Group oy:n kanssa.

Lautakunta käsitteli aihetta toistamiseen, sillä kaksi viikkoa sitten se jätti urakoitsijan valintaesityksen pöydälle äänestyksen jälkeen.

Tiistai-illan kokouksessa varapuheenjohtaja Juha Vuorinen (ps.) esitti muutosehdotuksen, jota ei kuitenkaan kannatettu lautakunnassa.

Vuorinen esitti urakkatarjousten hylkäämistä ja hankkeen keskeyttämistä taloudellisiin syihin vedoten. Hänen esityksensä mukaan leasingin kuukausihinta on yli kaksinkertainen verrattuna siihen arvioon, joka on esitetty Hirvikosken alueen varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvityksessä vuonna 2018.

Kilpailutuksen perusteella päiväkodin arvonlisäveroton tarjoushinta on noin 3,5 miljoonaa euroa. Elinympäristölautakunta esittää, että kohde rahoitetaan kiinteistöleasingilla.

Kiinteistöleasingsopimus on tarkoitus solmia kymmeneksi vuodeksi, ja sitä voitaisiin tarvittaessa jatkaa optiona viidellä vuodella.

Kaupungin maksama leasingvuokra olisi alustavalta arvioltaan 250 000 euroa vuodessa, kun leasingaika on kymmenen vuotta. Kymmenen vuoden leasinginajan jälkeen päiväkodin lunastushinta olisi hieman yli miljoona euroa (LL 2.9.).

Sopimukseen liitettäisiin takaisinostositoumus sekä varsinaisen kymmenen vuoden sopimuskauden että viiden vuoden optiokauden päätteeksi. Vt. tekninen johtaja Harri Salminen kertoo, että rakennuksen takaisinostositoumus koskisi urakoitsijaa. Tilaaja eli kaupunki voisi alkuperäisen leasingjakson jälkeen tehdä myös jatkoleasingsopimuksen, ostaa kohteen itselleen tai osoittaa kohteelle ulkopuolisen ostajan.

Uuden päiväkodin tarkoituksena on keskittää Hirvikosken alueen varhaiskasvatus yhteen paikkaan. Tällä hetkellä alueen varhaiskasvatus toimii kolmessa paikassa Hirvikoskella.

Alun alkaen syksyllä 2018 valtuusto päätti osana Hirvikosken aluetta koskevaa varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitystä, että Hirvikoskelle rakennetaan uusi kunnallinen päiväkoti. Varhaiskasvatuksen keskittämistä yhteen yksikköön perusteltiin muun muassa alueen lapsimäärän vähenemisellä ja kunnan kiinteistöissä ilmenneillä sisäilmaongelmilla.

Kaupunki suunnitteli päiväkotia vuokrapäiväkotina ja järjesti hankinnasta kilpailutuksen, mutta vuokrapäiväkodin kilpailutuksen elinympäristövaliokunta keskeytti viime keväänä. Valiokunnan päätös perustui saatujen tarjousten korkeaan hintaan suhteessa päiväkotiverkon valmistelussa aiemmin arvioituun hintatasoon (LL 1.4.).

Uutta päiväkotia tavoitellaan käyttöön ensi vuoden syksyllä. Pinta-alaltaan noin 1 200 neliön kokoinen päiväkoti on tarkoitus rakentaa neljälle ryhmälle sekä yhdelle aamu- ja iltapäivätoiminnan ryhmälle eli yhteensä noin sadalle lapselle. Ryhmätilojen lisäksi tiloihin sisältyy jakelukeittiö, ruokailu- ja liikuntasali, pienryhmätiloja sekä toimisto- ja henkilökunnan tiloja.