Satakunnantien pahimpia pintavaurioita on jo korjattu. Kadun peruskorjaukseen ollaan varaamassa ensi vuodelle miljoona euroa, ja se on kaupungin suurin yksittäinen hanke ensi vuoden investoinneissa. Kuva: Lari Kiviranta.

LOIMAAN kaupunki suunnittelee aloittavansa Satakunnantien kunnallistekniikan peruskorjauksen ensi vuonna.

Katuremontti sisältyy elinympäristölautakunnan budjettiehdotukseen. Kyse on kahden vuoden mittaisesta hankkeesta, joka ulottuu vuodelle 2023.

Kokonaisuudessaan Satakunnantien saneeraukseen oltaisiin varaamassa 2,2 miljoonaa euroa, josta ensi vuodelle osoitettaisiin miljoona euroa.

Remontti on tarkoitus toteuttaa vastaavalla tavalla kuin aikaisemmat Kalevalan- ja Väinämöisenkadun remontit keskustan alueella. Vanhan kunnallistekniikan uusimisen ohella esimerkiksi katua kavennettaisiin pikkuisen ja kevyen liikenteen väylät tehtäisiin liikenneturvallisemmiksi (LL 26.11.2020).

Peruskorjaus ei koske koko Satakunnantietä, sillä katua ollaan parantamassa noin 900 metrin osuudella Aleksis Kiven kadun ja Turuntien välillä, jolloin kadun ääripäät Prisman takana ja rautatien tuntumassa jäävät urakan ulkopuolelle.

Vt. tekninen johtaja Harri Salminen kertoo Satakunnantien katusuunnitelman tulevan elinympäristölautakunnan hyväksyttäväksi tämän syksyn aikana.

KAUPUNGIN ensi vuoden investoinnit ovat kokonaisuudessaan noin 4,1 miljoonaa euroa, kun elinympäristölautakunta on antanut oman budjettiehdotuksensa.

Salminen kertoo lautakunnan muuttaneen investointiohjelmaa sen verran, että se poisti ensi vuoden investoinneista Metsämaan koulun putkistojen uusimisen. Hän perustelee, ettei keskuslämmitysjärjestelmän uusimisen sisältävä hanke ole tässä vaiheessa tarpeellinen nykyisillä energian hinnoilla.

Lautakunta lisäsi investointeihin keskustassa kulkevan Käsityöläiskadun peruskorjauksen suunnitelmavuodelle 2024.

Salminen sanoo, että investointiohjelmassa on uutena kohteena Turuntien kunnallistekniikan peruskorjaus vuodelle 2023. Hänen mukaansa tarve kumpuaa vesiliikelaitokselta, jolla on kadun alla vanhaa verkostoa, ja kuntokartoituksen pohjalta kohde vaatii suhteellisen pikaista peruskorjausta.

Loimijoen ylittävän Mäenpään sillan uusiminen odottaa näillä näkymin vasta vuonna 2024. Siltahankkeeseen oli varattu suunnittelumääräraha jo tälle vuodelle, mutta suunnittelua ei ole pystytty käynnistämään aikataulusyistä (LL 21.9.). Salmisen mukaan hankkeen toteuttamiseen on syytä varata aikaa, koska asiassa saatetaan tarvita kaavamuutosta.

KOKONAISUUTENA Salminen luonnehtii kaupungilla olevan tulossa paljon investointihankkeita ja niiden toteuttamisen edellyttävän katuinsinöörin tai vastaavalla tehtävänimikkeellä olevan henkilön palkkaamista.

Investointiohjelma etenee kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Ensi vuonna toteutettavat investoinnit ratkaisee aikanaan kaupunginvaltuusto hyväksyessään budjetin.

 

Poimintoja suunnitelluista investoinneista

BUDJETTIVUOSI 2022

Satakunnantien kunnallistekniikan peruskorjaus, vaihe 1 (1 000 000 €).

Niittymäenkadun rakentaminen Niittukulman yritysalueelle (200 000 €).

Metsämaan jätevesien käsittely (200 000 €).

Väinämöisenkadun loppuosan peruskorjaus Heimolinnan kohdalla (100 000 €).

Rantapuiston rakentaminen Loimaan keskustassa, vaihe 1 (kokonaiskustannus 200 000 €).

Pääterveysaseman muutostyöt, kuten vesikatteen uusiminen (200 000 €).

Kauhanojan koulun julkisivukorjaus ja lämmönjakohuoneen saneeraus (150 000 €).

Taidetalon lämpölinjojen saneeraus (60 000 €).

Ahonkadun kiinteistön ja Asemanseudun koulun julkisivukorjaukset (30 000 €).

Keskuskoulun kellarikerroksen korjaustyö (30 000 €) ja vanhan osan pohjaviemärin sukitus (20 000 €).

SUUNNITELMAVUOSI 2023

Turuntien kunnallistekniikan peruskorjaus (800 000 €).

Nahkatehtaan alueen kunnallistekniikka, joka koskee kaavoitettua uutta rivitaloaluetta (500 000 €).

Sieppalankadun jatkeen rakentaminen Mäenpäässä (300 000 €).

Kemppilänkadun rautatien alikulun saneeraus (300 000 €).

Pääterveysaseman julkisivukorjaus (240 000 €).

Puistokadun koulun ja Keskuskoulun julkisivukorjauksia (150 000 €).

SUUNNITELMAVUOSI 2024

Eteläkaari itään eli yhdyskadun rakentaminen Ysitien eteläisen ylikulkusillan ja Turuntien välille, vaihe 1 (1 500 000 €).

Mäenpään silta (1 200 000 €).

Käsityöläiskadun peruskorjaus (500 000 €).