Sivistyslautakunta linjaa budjetissaan: ”lisäliikuntatilojen suunnittelu tulee aloittaa viipymättä”

0
Keskuskoulun liikunta- ja juhlasalisali on ollut ruokailukäytössä korona-aikana. Tällä viikolla salissa järjestettiin myös kouluvalokuvaus. Kuva: Lari Kiviranta.

LOIMAAN kaupungin sivistyslautakunnan budjettiehdotuksessa nostetaan esille Loimaan sisäliikuntatilojen riittävyys ja linjataan, että lisätilojen suunnittelu tulisi aloittaa viipymättä.

Kannanottoa perustellaan sillä, että Loimaan laaja palloilulajien kokonaisuus sekä kolme paikallista liigatason seuraa vaatisivat lisää isojen liikuntatilojen käyttövuoroja, jotta edustusjoukkueiden ja nuorten laadukkaat ja suunnitelmalliset harjoitusmahdollisuudet saataisiin turvattua.

– Tämä on meiltä nosto, sivistysjohtaja Manne Pärkö luonnehtii ja sanoo pitävänsä kysymystä esillä budjetin jatkokäsittelyssä syksyn mittaan.

Sopivien liikuntahallivuorojen saatavuus on ollut esillä jälleen tänä syksynä. Hallikapasiteettia tarvitsevat liigajoukkueiden lisäksi muut paikalliset liikuntaseurat sekä kaupungin liikuntaryhmät, kuten koululaiset. Esillä on ollut myös mahdollisuus uuden harjoitushallin toteuttamisesta yksityisenä hankkeena (LL 13.8.).

– Hallitiloista on jatkuva pula, ja liikuntatiloja tarvittaisiin lisää, Pärkö kuvaa.

Sivistyslautakunnan puheenjohtaja Sanni Kiviniemi (kok.) pitää tervetulleena jonkinlaista harjoitushallia, joka hyödyttäisi muun muassa urheiluseuroja ja junioreita. Hänen mielestään varsinaisia ottelutapahtumia varten hallia ei välttämättä tarvittaisi, koska hänestä nykyinen Loimaan liikuntahalli soveltuu pääsääntöisesti tämänhetkisiin ottelutapahtumiin.

Kiviniemi on tutustunut Loimaan hallitilanteeseen omien lastensa harrastusten ja koulunkäynnin kautta sekä olemalla itse mukana liikuntaseuratoiminnassa.

Kaupungin kannalta tilanne on sivistysjohtajan mukaan erityisen ongelmallinen Loimaan keskustassa sijaitsevassa Keskuskoulussa, jonka liikuntatilat jäivät viime vuosikymmenen alkupuoliskolla toteutetun koulun saneerauksen ulkopuolelle. Hän luonnehtii Keskuskoulun liikuntatilaa pieneksi ja ahtaaksi.

Keskuskoulun liikuntatila kytkeytyy myös kysymykseen koulun ruokalasta sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan tiloista. Sivistyslautakunnan budjetissa todetaan, että vuosina 2022–2023 tulisi suunnitella Keskuskoulun niin sanotun kakkosvaiheen toteuttaminen, millä viitataan koulun liikuntatilaan, ruokalaan sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan tiloihin.

Pärkön mielestä koulun ruokala tarvitsisi laajennuksen, ja esimeriksi ruokailuita joudutaan tällä hetkellä porrastamaan. Hän sanoo myös aamu- ja iltapäivätoiminnan olevan ahtaissa tiloissa koulussa.

Kiviniemi pitää Keskuskoulun tilannetta erityisen akuuttina, koska koulun liikuntatila on muussa käytössä koronatilanteen takia. Hän sanoo, että oppilaat voivat harrastaa koulun pihalla ulkoliikuntaa, mutta sisäliikuntaa varten heidän on tarvittaessa kuljettava esimerkiksi Puistokadulle liikuntahalliin.

Sivistysjohtaja nostaa yhdeksi vaihtoehdoksi Keskuskoulun nykyisen liikuntatilan saneeraamisen ruokalan sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan tarpeisiin, jolloin ratkaistavaksi jäisi kysymys uuden harjoitushallin toteuttamisesta sekä sen paikasta. Pärkön mielestä sisäliikuntahallin pitäisi sijaita Keskuskoulun välittömässä läheisyydessä, jolloin se hyödyttäisi Keskuskoulun tarpeita, mutta myös paikallisia liikuntaseuroja.

– Tässä pitää katsoa tonttivaihtoehdot.

Pärkön mukaan tilojen suunnittelu pitäisi saada käyntiin ensi vuonna. Hän ei sulje pois sitä vaihtoehtoa, että halli voitaisiin toteuttaa myös yksityisenä hankkeena, jos kaupunki pääsee yhteisymmärrykseen hallin käyttöön liittyvistä ehdoista sekä ennen kaikkea hallin sijainnista.

Kiviniemi pitää hienona asiana, jos hallihankkeen toteuttaminen herättää yksityistä kiinnostusta, mutta samalla hän muistuttaa, että kaupungin pitää selvittää kilpailu- ja hankintalain säädökset, jos kaupunki on hankkeessa mukana.

Liikuntatiloista puhuttaessa Kiviniemi nostaa pohdittavaksi myös Urheilukeskuksen niin sanotun huoltorakennuksen uudistamisen. Huoltorakennuksessa ovat muun muassa kuntosali ja sosiaalitilat.

Kiviniemi pitää huoltorakennusta tiloiltaan riittämättömänä. Hänen mukaansa huoltorakennuksen sosiaalitilat ovat liian pienet esimerkiksi silloin, kun Urheilukeskuksessa on toimintaa sekä pesäpallo- että jalkapallokentillä. Hän muistuttaa myös koululaisten ja lukiolaisten käyttävän tiloja.