Ysitieltä voidaan rakentaa suora katuyhteys Turuntielle

0
Loimaan kaupunginvaltuusto. Kuva: LL Arkisto 28.9.2021/Lari Kiviranta.

LOIMAA Tulevaisuudessa Niittukulmalta Ysitien eteläiseltä ylikulkusillalta voidaan päästä kulkemaan suoraan Suopellolle Turuntielle, sillä kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan, joka mahdollistaa kyseiset alueet yhdistävän katuyhteyden rakentamisen.

Kaavoitettu Eteläkaaren katuyhteys yhdistyy Turuntiehen taajama-alueen päättymisen paikkeilla, Mustarastaantien eteläpuolella.

Yhdyskadun rakentaminen on alustavasti suunniteltu aloitettavan vuonna 2024. Elinympäristölautakunnan budjettiehdotuksessa kyseiselle vuodelle ollaan osoittamassa 1,5 miljoonaa euroa ensimmäisen vaiheen töihin (LL 22.9.).

Valtuutettu Jorma Rinne (kok.) piti asemakaavaa loogisena ja toivottuna jatkona kaupungin suunnitelmalliselle kehittämiselle. Hänen mukaansa kaava muun muassa tukee Suopellon alueen teollisuuden yhteyttä Ysitielle ja muuttaa turvallisempaan suuntaan raskaan liikenteen totuttuja reittejä.

Rinteen mielestä kaava hyödyttää asukkaitakin, kun esimerkiksi Suopellon asukkaat voivat ylittää Ysitien turvallisesti eteläistä ylikulkusiltaa pitkin.

Tulevaisuutta silmälläpitäen Rinne nosti esille lännessä siintävänKarsolanteollisuusalueen ja Hirvikosken taajaman, joita hänestä olisi syytä miettiä jo nyt.

– Idässä edessä olisi rautatien ylitys, tärkeä riskin lievennys monessakin suhteessa, hän huomautti ja sanoi nykyisen rautatiesillan olevan ainoa raskaan liikenteen ylityspaikka tänä päivänä.

Ensimmäinen varapuheenjohtaja Olavi Ala-Nissilä (kesk.) muistutti kaavoituksen ja investointien olevan kaupungin kehittämistä.

– Ja meillä näyttää nyt siihen varaakin olevan, kun hyvin nämä asiat harkitaan ja mietitään.

Ala-Nissilä puolusti aikoinaan rakennettua Ysitien eteläistä ylikulkusiltaa, jonka hän katsoi olleen koko ajan tarpeellinen. Hän perusteli sillan palvelevan esimerkiksi yritysinvestointeja ja Turun suunnasta saapuvia ihmisiä.

Valtuusto sai kaupunginhallitukselta tiedoksi vastauksia tarkastuslautakunnan viime vuotta koskevaan arviointikertomukseen.

Valtuutettu Olavi Suominen (kok.) ei pitänyt hyvänä sitä, että viime valtuustokaudelle kuuluvia asioita jää käsiteltäviksi uusille valtuutetuille. Arviointikertomuksen vastauksiin viitaten hän havainnollisti, että esimerkiksi tarkastuslautakunnan uusien jäsenien pitäisi ottaa kantaa siihen, ovatko vastaukset järjellisiä ja oikeita.

Suomisen mielestä jatkossa täytyisi toimia kuntalain edellyttämällä tavalla ja esimerkiksi arviointikertomus pitäisi käsitellä tilinpäätöksen kanssa samaan aikaan.

Tarkastuslautakunta nosti arviointikertomuksessaan esille muun muassa kaupungin isot ostopalvelumenot ja uudisti aiempien vuosien tapaan esityksensä siitä, että kaupunginhallitus antaisi niistä selvityksen.

Hallintopalvelualan vastauksesta ilmenee muun muassa, että ostolaskujen tiedon avaaminen julkiseksi on annettu talousohjelmistotoimittajan tehtäväksi viime vuoden syksyllä, mutta talousohjelmasta ei ole saanut ulos oikeanlaista raporttia. Ostolaskutietojen julkaisua varten on hankittavissa lisäosa, jonka kaupunki aikoo ostaa konsultaatioineen tämän vuoden lopulla.

Juttua on korjattu klo 12.59: Olavi Ala-Nissilän titteli on vaihdettu valtuutetusta valtuuston ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi.