Kaupunki suunnittelee iäkkäille suunnatun uuden asumispalveluyksikön perustamista Loimaalle.
Väestö vanhenee, ja asumisyksikköä perustellaan muun muassa sillä, että jo nyt iäkkäitä loimaalaisia on sijoitettu asumaan muille paikkakunnille, koska asumispaikkoja ei ole riittävästi Loimaalla (LL 20.10.).
Asumispaikkojen tarpeen voi kuvitella vain kasvavan, kun suuret ikäluokat tulevat siihen ikään, etteivät he enää selviydy kotonaan.

Olin jotenkin muodostanut itselleni käsityksen, että tämä on niitä viimeisiä isoja päätöksiä, jotka Loimaan kaupunki hoitaa ennen valtakunnallista sote-uudistusta.
Siksi hämmästyin, kun kaupungintalouden budjettiproblematiikan yhteydessä ilmeni, ettei uuden asumisyksikön toteuttaminen ole ihan näin läpihuutojuttu. Kuulemma päätöksentekijöiden on pohdittava sitä, lähteekö kaupunki toteuttamaan iäkkäiden asumisyksikköä itse peruskuntana vai jätetäänkö se ratkaistavaksi maakunnalliselle hyvinvointialueelle, joka ottaa sote-palveluiden järjestämisen kontolleen vuodesta 2023 (LL 3.11.).
Tämänhetkisten tietojen mukaan näyttää siltä, että mitä suuremmat sote-menot kaupungilla on ennen sote-uudistusta, sitä vähemmän kaupunki saa esimerkiksi valtionosuusrahoitusta vuodesta 2023 eteenpäin – näin siis pelkistetysti.
Tämä oli sitä taustaa vasten uusi juonenkäänne, koska epäilemättä moni oli ehtinyt ajatella, että päätös asumisyksiköstä pitää nimen omaan tehdä tämän tai viimeistään ensi vuoden aikana, kun asia on vielä loimaalaisten itse ratkaistavissa. Meillähän ei ole tietoa siitä, mitä hyvinvointialue aikanaan tuumii asiasta.
Kun en tunne yksityiskohtia, en ihan ymmärrä, miten asumisyksikkö ehtisi kummoisemmin edes vaikuttaa Loimaan sote-menoihin ennen sote-uudistusta. Kuvittelisihan toteutuksen ottavan oman aikansa, vaikka päätös yksikön rakentamisesta tehtäisiin tältä istumalta.

Ymmärrän, jos valtio ja tulevat hyvinvointialueet eivät halua peruskunnilta tulevia sote-menoja kasvattavia viime hetken päätöksiä tai ratkaisuja, jotka muuten sitovat hyvinvointialueen käsiä.
Käsittääkseni Loimaalla ei kuitenkaan olla tässä liikkeellä ihan vaan hetken mielijohteesta. Alastarollehan kaavailtiin yksityistä hoivakotia muutama vuosi sitten, mutta se ei toteutunut. Kyse oli tuolloin melko laajasta ja monimutkaisesta kokonaisuudesta, johon olisi sisältynyt muun muassa Alastarolle hahmoteltu ikäihmisten palveluyksikkö, joka olisi korvannut Ahos- ja Ilola-kodit.
Nyt liikkeellä ollaan kaiketi lähtökohtaisesti kunnalliselta pohjalta yksikön toiminnan järjestämisessä, mutta ratkaistavana olisi se, rakennettaisiinko uusi yksikkö niin suureksi, että se korvaisi myös Ilola-kodit vai rakennettaisiinko pienempi, jolloin Ilola-kotien toiminta saisi jatkua.
Alastarolla tuskin riemuittaisiin, jos uudella asumisyksiköllä korvattaisiin Ilola-kodit ja päälle päätteeksi uusi yksikkö rakennettaisiin Loimaan keskustaan.