Kattovuodon takia vettä on pässyt sisälle Kaupunginkirkon keittiön kohdalta. Kuva: LL arkisto / Sari Holappa.

LOIMAAN seurakunnan ensi vuoden isoimpana investointina on konehallin laajentaminen Kanta-Loimaan kirkon hautausmaalla. Kohteeseen ollaan varaamassa 200 000 euroa.

Investointi ilmenee kirkkoneuvoston hyväksymästä seurakunnan ensi vuoden budjetista. Konehallin laajentamisen toteutusajankohta on toistaiseksi alustava, sillä seurakunnalle aiheuttaa murhetta Kaupunginkirkon vuotava katto.

Seurakunnan työpäällikkö Ari Lindell kertoo, että Kaupunginkirkon kattovuotoa on tutkittu jo viime ja tänä vuonna, mutta tarkkaa vuotokohtaa ei ole toistaiseksi pystytty paikantamaan kirkon konesaumatusta peltikatosta.

Tapauksen selvittäminen jatkuu. Jos kattovuodon korjaaminen edellyttää isoa kattoremonttia, Lindellin mukaan Kanta-Loimaan kirkon konehallin toteutus saattaa siirtyä esimerkiksi vuodella myöhemmäksi. Hän arvioi, ettei seurakunnan ole mielekästä lähteä toteuttamaan kahta isoa investointia samana vuonna.

KANTA-LOIMAAN kirkon konehallin laajentamista Lindell perustelee sillä, että kyseisen kirkon hautausmaalla käytettävät koneet ovat säilytyksessä kylmässä varastossa ja tarkoitus olisi saada koneet lämpimään tilaan aivan kuten Kaupunginkirkon ja Alastaron kirkon hautausmailla.

– Kanta-Loimaan kirkolla koneet ovat kylmässä hallissa, mikä rasittaa koneita, hän sanoo ja huomauttaa, että Kanta-Loimaan kirkolla on eniten kaivuutoimintaa Loimaan hautausmaista.

Samalla Kanta-Loimaalla selvitetään sosiaalitilojen sijoittamista samaan yhteyteen konehallin kanssa.

SEURAKUNTA suunnittelee investoivansa kokonaisuudessaan 380 000 eurolla ensi vuonna, kun mukaan ei ole laskettu mahdollista Kaupunginkirkon kattoremonttia. Toistaiseksi talousarvioon ollaan varaamassa ainoastaan Kaupunginkirkon katon korjaamista koskeva 20 000 euron suunnitteluraha.

Muita investointikohteita ovat muun muassa Kanta-Loimaan kirkon uusi äänentoisto (50 000 €), hautausmaan uudet multavarastot (25 000 €) sekä kirkon ovien ja portaiden kunnostus (30 000 €) ja edelleen Metsämaan (15 000 €) ja Alastaron (25 000 €) kirkkojen etelälappeiden tervaukset. Alastaron kirkon osalta tervataan myös muita lappeita.

Myöhemmälle suunnitelmavuodelle 2023 on alustavasti budjetoitu Kanta-Loimaan kirkon katon maalaus (150 000 €) ja Alastaron kirkon julkisivumaalaus (75 000 €).

Lindell muistuttaa, että Kanta-Loimaan kirkon katto uusittiin vuonna 2016, ja suunnitelmien mukaisesti katon on annettua hapettua muutaman vuoden, jonka jälkeen katto vasta maalataan.

LOIMAAN seurakunnan ensi vuoden budjetti on tasapainossa, sillä se osoittaa nollatulosta.

Kirkollisverotulojen arvioidaan olevan kutakuinkin samalla tasolla noin 2,9 miljoonassa eurossa kuin viime vuonna. Talouspäällikkö Leena Välikangas pitää hivenen yllättävänä sitä, että kirkollisverotuotto näyttää pysyvän samalla tasolla huolimatta siitä, että seurakunnan jäsenmäärä laskee.

Ensi vuoden syksyllä järjestetään seurakuntavaalit, ja seurakunta on varautunut vaaleihin budjetin kustannuspuolella.

Seurakunnan ensi vuoden talousarvio etenee seuraavaksi kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.