”Peltoisten alueen kentän jäädytyksestä ja hoidosta”

0
Mielipiteet Loimaan Lehteen toimitus@loimaanlehti.fi

Peltoisten kyläyhdistyksen johtokunnan jäsenen tekemän kirjoituksen (Loimaan Lehti 27.11.2021) johdosta:

Peltoisten kyläyhdistys on lähestynyt kaupunkia kirjelmällään, jossa he esittävät Peltoisten kentän jäädyttämistä ja aurausta tapahtuvaksi jatkossa kaupungin toimesta.

Koska kirjelmän aihe koski Loimaan teknisen ja ympäristötoimialan palveluja, se välitettiin tekniselle johtajalle sekä työpäällikölle.

Kirjelmän saapumisen jälkeen on Peltoisten kyläyhdistyksen puheenjohtajan kanssa käyty keskustelua, jossa kerrottiin kaupungin tulevista toimenpiteistä muun muassa asentaa jäädytystä varten vesipostit niin Peltoisten kuin myös esimerkiksi Sieppalan kentän reunalle. Samalla kysyttiin yhdistyksen mahdollista halua jatkaa Peltoisten kentän jäädytystä näin vesipostin avulla. Puheenjohtaja selvitti asiaa ja ilmoitti, ettei kyläyhdistys ole halukas siitä huolimatta kenttää jäädyttämään.

Missään vaiheessa käytyjä keskusteluja ei ole tuotu esille, etteikö yhtenä vaihtoehtona olisi kentän jäädytys ja hoito kaupungin tuottamana. Vesipostit on nyt asennettu ja hyvän pakkasjakson alettua jäädytystoimet on aloitettu Peltoisissa ja muilla kentillä kaupungin toimesta.

Esa Aronoja
työpäällikkö
Loimaan kaupunki

 

Lue mielipide, johon työpäällikkö vastaa TÄSTÄ: