Frisbeegolfseura Mukin varapuheenjohtaja Jussi-Pekka Niittymäki luonnehtii Niittukulmalle rakennettavan frisbeegolfradan olevan saavutettavuudelta hyvä ja erottuvan maastoltaan lähialueiden muista radoista. Taustalla häämöttää Rovio Pet Foodsin toimipaikka.

LOIMAA Paikallinen Frisbeegolfseura Muki suunnittelee Loimaalle uutta frisbeegolfrataa, joka sijoittuu Kartanomäenkadun läheisyyteen, Niittukulman yritysalueen kupeeseen.

Radan toteuttaminen kytkeytyy Loimaan kaupungin osallistuvaan budjetointiin, jonka yleisöäänestyksen voitti Juvan alueelle rakennettava frisbeegolfrata (LL 15.6.). Kaupunki osoittaa radan rakentamiseen 10 000 euroa tämän vuoden budjettiin varatusta määrärahasta.

Seuran tehtävänä on radan suunnittelu ja rakentaminen sekä aikanaan sen ylläpito. Kaupunki puolestaan vastaa muun muassa lupa-asioista ja maankäyttöön liittyvistä kysymyksistä, kuten alueen nykyisistä vuokrasopimuksista.

– Radan suunnittelussa on ollut mukana myös Eemeli Kouki, seuran puheenjohtaja Kimmo Lehtonen sanoo.

Seuran varapuheenjohtaja Jussi-Pekka Niittymäki kertoo yhdistyksen ottaneen radan toteutuksen hoidettavakseen, koska yhdistyksen on kevyempi toteuttaa tarvittavat hankinnat kuin kaupungin organisaation.

Lisäksi seurassa riittää näkemystä siitä, millainen radasta halutaan. Lehtosen mielestä radan on hyvä erottua muista lähialueen frisbeegolfradoista, ja lisäksi seurassa on toiveita sellaisesta radasta, jolla pystytään järjestämään myös isoja ammattilaistason valtakunnallisia kilpailuita.

Niittymäen mukaan ammattilaispuitteet täyttävä rata ei tarkoita sitä, etteikö radan suunnittelussa huomioida yhtälailla lajia aloittelevien ja harrastavien tarpeita.

NIITTUKULMALLE suunnitellusta radasta ei välttämättä voi puhua aivan Juvan alueen frisbeegolfratana, vaikkei se sijaitsekaan kaukana Juvan kuntopolusta.

Niittymäki sanoo paikan valikoituneen siksi, koska se toteuttaa tavoitetta erottua muista lähialueen radoista. Reippaasti yli puolet väylistä on suunniteltu avoimelle maalle, kesantopellolle. Loput väylät sijoittuvat metsän siimekseen. Avoimen maan kenttä mahdollistaa Niittymäen mukaan sen, että lajin sääntöjen haastavuus pääsee paremmin oikeuksiinsa.

– Lisäksi Niittukulmalla rata on helposti saavutettavissa esimerkiksi junioreille ja sinne pääsee helposti pyörällä esimerkiksi Loimaan keskustasta ja Hirvikoskelta, hän perustelee ja pitää esimerkiksi Melliläjärven frisbeegolfradan heikkoutena sen saavutettavuutta junioreiden kannalta.

Se, ettei kenttää suunnitella Juvan kuntoradan maastoon, johtuu Niittymäen mukaan myös siitä, että kuntorata halutaan rauhoittaa kuntoilijoiden liikkumista varten. Raivauskustannuksetkin kohoaisivat, jos rata rakennettaisiin syvälle metsään.

TÄYSIMITTAINEN 18 väylän rata on tarkoitus rakentaa ensi vuonna. Niittymäki tavoittelee, että ihannetapauksessa rakennustöihin päästäisiin keväällä ja valmista olisi kesällä.

Rata sijoittuu Loimaan kaupungin omistamalle maalle, ja se haukkaa pinta-alaa noin 12 hehtaaria. Kaupungin työpäällikkö Esa Aronoja kertoo, että peltoalueista on neuvoteltava vuokralaisten kanssa ennen kuin frisbeegolfrataa päästään toteuttamaan. Osa vuokrasopimuksista päättyy ensi vuonna, mutta osa voi ulottua pidemmällekin.

Aronojan mukaan alueella on havaittu aiemmissa selvityksissä liito-oravia, ja ne on huomioitu suunnitelmissa. Niittymäki sanoo, että raivaustarve metsässä on vähäistä ja kaupunki järjestää paikalle asiantuntijan, joka huomioi alueen liito-oravat rataa rakennettaessa.

Kaupungin 10 000 euroa riittää Niittymäen mukaan korien ja heittopaikkojen mattojen kustannuksiin, mutta kokonaisuudessaan radan toteutuksen arvioidaan kustantavan töineen päivineen noin 30 000 euroa. Jäljelle jäävät kustannukset seuran on tarkoitus kattaa yhteistyösopimuksilla.