Opettajat: Mediakasvatustyön merkitys kasvaa tulevaisuudessa

0
Kuvituskuva, LL Arkisto/TS

Uutisten viikko

Lähes puolet opettajista (41,5 prosenttia) kokee tarvitsevansa tukea ja täydennyskoulutusta algoritmien lukutaidossa. Miltei yhtä paljon kaivattiin tukea ja täydennyskoulutusta omaan mediatuottamiseen (40,9). Kolmanneksi nousi datan hallinta ja tietoturva (36,2).

Tämä selviää Uutismedian liiton Mediakasvatus kouluissa 2022 -kyselystä, jossa kartoitettiin kaikkien kouluasteiden opettajien näkemyksiä mediakasvatuksesta. Kysely on osa Uutisten viikkoa, jota vietetään kouluissa, päiväkodeissa ja oppilaitoksissa 31.1.–4.2.

Tuen ja avuntarpeen lisäksi kysely kartoitti opettajien näkemyksiä omista vahvuuksistaan nimenomaan mediakasvattajina. Lähes 70 prosenttia kertoi olevansa vahvimmillaan kriittisen medialukutaidon ja lähdekritiikin opettajina, mitkä myös koettiin tärkeimmiksi aihealueiksi.

– Sama nousi esille myös edellisessä tutkimuksessamme, joka toteutettiin keväällä 2019. En voisi olla enempää samaa mieltä. Valemedioiden ja muun vääristelyn aikakaudella on ihana tietää, että opettajat ja koululaitos torjuvat väärää tietoa ja verkossa leviävää disinformaatiota, Uutismedian liiton mediakasvatusasiantuntija Susanna Ahonen iloitsee.

Kyselystä ilmenee myös, että opettajien mielestä mediakasvatus ylipäätään on erittäin tärkeää ja tarve sille on kasvanut pandemian myötä. Jopa 85 prosenttia vastaajista näkee, että mediakasvatustyön merkitys kasvaa tulevaisuudessa entisestään.

Valtaosa opettajista hallitsee journalismin perusasiat, tuntee Julkisen sanan neuvoston toimintaa ja ymmärtää mediaetiikkaa. Journalismin pelisääntöjen, uutiskriteerien ja juttutyyppien osalta vain 11 prosenttia ilmoitti kokevansa epävarmuutta.

– Tulos on meidän ja koko suomalaisen yhteiskunnan kannalta erinomainen. Maailman koulutetuimmat opettajat eivät petä tässäkään asiassa.

Opettajat hyödyntävät opetuksessaan aktiivisesti uutisia – niitä käyttää yli 90 prosenttia vastaajista. Painettua tai digitaalista sanomalehteä opetuksessaan hyödyntää yli 80 prosenttia vastanneista. Tuloksista ilmenee, että lähes kaikki opettajat pitävät suomalaisia uutismedioita luotettavina. Vain yksi vastaaja kertoi olevansa täysin eri mieltä.

Erityisen luotettavina uutismedioina eniten mainintoja saivat Helsingin Sanomat ja Yle. Avovastauksissa toistui myös yleistermi sanomalehdet.

Uutismedian liiton ja sen jäsenlehtien mediakasvatustoiminta tukee lasten, nuorten ja aikuisten kriittistä ja aktiivista mediasuhdetta. Liitto tuottaa materiaaleja journalismikasvatukseen ja kriittisen medialukutaidon tukemiseen. Liiton jäsenlehdet tekevät alueellisesti tiivistä yhteistyötä koulujen kanssa.

Mediakasvatus kouluissa 2022 -selvitys toteutettiin tammikuussa 2022 kvantitatiivisena online-kyselynä. Siihen vastasi 175 opettajaa kaikilta kouluasteilta.

Kysely on osa tällä viikolla vietettävää Uutisten viikkoa, joka on Uutismedian liiton ja sen jäsenlehtien järjestämä mediakasvatuksen teemaviikko. Viikon tarkoituksena on antaa työkaluja kriittiseen medialukutaitoon, oman media-arjen peilaamiseen sekä osallistumiseen ja vaikuttamiseen.

Tänä vuonna Uutisten viikon teemana on Perehdy paikalliseen. Viikon aikana niin lapsia, nuoria kuin aikuisiakin kannustetaan perehtymään oman kotikuntansa uutismedioiden tarjontaan. Aiemmin Uutisten viikko tunnettiin nimellä Sanomalehtiviikko. Sitä on vietetty vuodesta 1995 saakka.

Uutismedian liitto on sanomalehtien, kaupunkilehtien ja muiden yksityisten uutismedioiden julkaisijoiden toimialajärjestö.