Laaja etätyösuositus poistuu, mutta terveysturvallisuudesta tulee edelleen huolehtia.

LOUNAIS-SUOMEN aluehallintovirasto arvioi loppuviikon aikana tarvetta jatkaa Varsinais-Suomen ja Satakunnan koronarajoituksia, jotka ovat voimassa Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueilla 15. tammikuuta asti.

Aluehallintovirasto on pyytänyt sairaanhoitopiireiltä asiantuntijalausunnot, joiden perusteella arvioi rajoitusten tarkempaa sisältöä.

Virasto huomioi päätöksenteossaan sairaanhoitopiirien näkökulman, jonka mukaan lasten ja nuorten harrastustoimintaa rajoitetaan vasta viimesijaisena epidemian hillitsemiskeinona.

Epidemiatilanne on sekä Varsinais-Suomessa että Satakunnassa edelleen vakava ja terveydenhuolto kuormittunut. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella ilmaantuvuus on voimakkaassa nousussa, testien positiivisuusprosentti on lähes 30 ja koronatapauksia jo miltei 800 päivässä.

Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä suosittaa jo rajoitusten jatkamista. Satakunnan vastaava koordinaatioryhmä kokoontuu perjantaina 14.1. ja antaa omat suosituksensa alueelle. Päätökset pyritään antamaan molempien sairaanhoitopiirien kuntien alueille huomisen perjantain aikana.

 

Lue lisää x.x.xxxx lehdestä