LOIMAA Varsinais-Suomen Ely-keskus ja Loimaan seudun kunnat ovat aloittaneet uuden liikenneturvallisuussuunnitelman laadinnan. Edellinen on vuodelta 2012.

Toimenpiteitä tarvitaan, sillä viimeisen viiden vuoden aikana alueen tieliikenteessä on menehtynyt 14 ihmistä eli keskimäärin noin kolme ihmistä vuosittain. Nuorten liikenneturvallisuustilanne on erityisen heikko. Suunnittelun lähtökohtana on niin sanottu nollavisio, jonka mukaan kenenkään ei tarvitse kuolla tai vakavasti loukkaantua alueen tieliikenteessä.

Mitä pitäisi tehdä, mitä ottaa huomioon? Siihen voivat vastata alueen asukkaat ja muut alueella toimivat verkkokyselyssä, joka on avoinna 10. huhtikuuta saakka.
Kyselyssä tiedustellaan muun muassa, minkä liikkujaryhmän tai ryhmien turvallisuudesta on erityisen suuri huoli Loimaan seudulla, mitkä ovat keskeisimmät liikenneturvallisuusongelmat ja millä keinoin liikenneturvallisuutta tehokkaimmin parannettaisiin.-

Kyselyn tuloksia hyödynnetään suunnitelman painotusten ja toimenpiteiden valinnassa. Liikenneturvallisuuden kehittämishankkeesta vastaavat yhteistyössä Varsinais-Suomen Ely-keskus, seudun kunnat (Aura, Koski Tl, Loimaa, Marttila, Oripää ja Pöytyä), Liikenneturva, Lounais-Suomen poliisilaitos ja Varsinais-Suomen pelastuslaitos.
Myös kuntien monialaiset liikenneturvallisuustyöryhmät osallistuvat suunnitelmien laadintaan. Hanke valmistuu helmikuun 2023 loppuun mennessä.

Lopputuloksena jokainen seudun kunta saa oman liikenneturvallisuussuunnitelman, jolla toteutetaan liikenneturvallisuustavoitteita. Suunnitelmatyön tarkoituksena on löytää erilaisia lyhyen ja keskipitkän aikavälin keinoja, joiden avulla liikenneonnettomuuksien määrää saadaan tehokkaasti vähennettyä.

Lisäksi halutaan parantaa koettua liikenneturvallisuutta, joka vaikuttaa elämänlaatuun ja kävelyn ja pyöräliikenteen edistämismahdollisuuksiin. Syksyllä 2021 toteutetun liikenneturvallisuuskyselyn perusteella suurimmat huolenaiheet seudulla liittyvät turvattomiin liittymiin, korkeisiin ajonopeuksiin ja turvattomiin tienylityksiin.

Kyselyn esille nostamia vaaranpaikkoja analysoidaan tarkemmin nyt käynnistyneessä hankkeessa.

Kyselyyn tästä.

 

Lue lisää x.x.xxxx lehdestä