Samansukupuolisia aletaan vihkiä Loimaan kirkoissa

0
Kyllä vai ei samansukupuolisten vihkimiselle kirkoissa? Asiassa on suuria näkemyseroja kirkon sisällä.

LOIMAA Samansukupuolisia pareja voidaan alkaa vihkiä avioliittoon Loimaan seurakunnan kirkoissa ja kappelissa. Asiaan saatiin linjaus kirkkoherra Riku Laukkasen esityksestä, jonka kirkkoneuvosto yksimielisesti hyväksyi.

Loimaan seurakunnan papistosta löytynee kirkkoherran lisäksi muitakin pappeja, jotka ovat valmiita vihkimään samaa sukupuolta olevia pareja.

– Toisaalta ketään seurakunnan papeista ei voida velvoittaa vihkimään samaa sukupuolta edustavia pareja, mutta tilat voimme siihen antaa, Laukkanen toteaa esityksessään.

Laki samaa sukupuolta olevien henkilöiden mahdollisuudesta avioliittoon tuli voimaan viisi vuotta sitten. Evankelis-luterilaisessa kirkossa samaa sukupuolta olevien parien kirkollisesta avioliittoon vihkimisestä ei ole päästy ratkaisuun.

Piispainkokouksen linjaus vuodelta 2016 on, että kirkolliseen avioliittoon vihittäisiin vain eri sukupuolta olevia pareja. Osa piispoista on kuitenkin ilmaissut puoltavansa ja toivovansa samansukupuolisten oikeutta tulla vihityiksi avioliittoon kirkossa.

Asialle myönteisten piispojen johtamissa hiippakunnissa ei papeille todennäköisesti tule sanktioita vihkimisestä. Niin sanotut sateenkaaripapit vihkivät jo samaa sukupuolta olevia piispainkokouksen linjauksesta riippumatta. Vihkiminen on juridisesti pätevä, ja vihityt aviopuolisoita.

Loimaan seurakunnan kirkkoneuvosto hyväksyi näkemyksen, jonka mukaan teologisesti ajateltuna kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta siitä, kuuluvatko he enemmistöön tai vähemmistöön. Seurakunta on avoin heille, jotka siihen haluavat kuulua.

Samansukupuolisten parien vihkiminen on täten kirkon jäsenten palvelemista. Seurakunta voi palvella heitä, joille on edelleen merkityksellistä, että saa mennä naimisiin kirkossa.

Lue lisää x.x.xxxx lehdestä