Venäjän markkinoiden merkitys ei ole ratkaiseva Vilakoneelle

0
Viime syksynä Vilakoneen toimitusjohtajana aloittanut Pekka Elo arvioi Venäjän markkinoiden merkityksen potentiaalistaan huolimatta heille tällä hetkellä kokonaisuutena kohtalaisen pieneksi.

LOIMAA Venäjän Ukrainaan aloittamalla hyökkäyksellä ei ole toistaiseksi ollut isoja vaikutuksia Vilakoneella, joka on toimittanut Loimaalla valmistamiensa kiinteistönhuoltokoneiden osia Venäjälle, Pietarin läheisyydessä sijaitsevaan kokoonpanotehtaaseen.
Vilakone oy kuuluu Wihuri-konserniin, kuten myös Wille-ympäristönhoitokoneita Venäjällä kokoava Wihuri Rus LLC. Varsinaista Wille-ympäristönhoitokoneiden valmistusta Venäjällä ei ole, ainoastaan kokoonpanoa.
– Volyymimielessä Vilakoneen päämarkkinoita ovat tällä hetkellä Suomi ja Pohjoismaat, ja kriisin vaikutukset päämarkkinoihimme ovat olleet toistaiseksi hyvin rajalliset. Meillä on suhteellisen positiivinen kaupallinen tilannekuva, mutta tilanteet muuttuvat nyt nopeassa tahdissa ja seuraamme tätä aktiivisesti, Vilakoneen toimitusjohtaja Pekka Elo summaa.
Venäjän markkinat ovat aiemmin parhaimpina vuosina olleet iso osa Vilakoneen liiketoimintaa, mutta toisaalta Venäjän markkinoiden vuosittaiset vaihtelut ovat suuria, ja Vilakoneen kannalta esimerkiksi viime vuosi oli heikko Venäjän markkinoilla.
– Loppuvuotta 2021 kohden Venäjällä oli nähtävissä piristymistä, tarjouspyyntöjä alkoi tulla ja odotukset tälle vuodelle olivat myönteiset.
Sitten syttyi sota.

Vilakoneen Loimaan tehdas työllistää noin 135 henkilöä. Urjalalainen Niko Ruotsala asensi etuvalojen johdinsarjaa ympäristönhoitokoneeseen.

Willejä Venäjän markkinoille kokoava tehdas aloitti toimintansa Pietariin kuuluvassa Levashovossa vuoden 2019 alussa, ja toimitusjohtajan mukaan volyymit ovat olleet varovaisen kasvavia.
Kansainvälisen tilanteen muututtua äkillisesti Elo ei pysty toistaiseksi ottamaan kantaa Pietarin kokoonpanotehtaan tulevaisuuteen ja jatkoon. Hän sanoo, ettei päätöksiä ole tehty mihinkään suuntaan.
– Vielä on liian aikaista sanoa, miten tähän kaikin puolin surulliseen tilanteeseen tullaan lopulta vastaamaan. Pohdimme erilaisia vaihtoehtoja ja yritämme parhaamme mukaan pysyä tilanteen tasalla. Asiathan muuttuvat ihan päivätasollakin merkittävästi muun muassa pakotteiden laajentuessa.
Elo kertoo, että heikon kysynnän takia Venäjän kokoonpanotehtaalla ei ole tällä hetkellä toimintaa ja osa sikäläisen tehtaan noin 20 venäläisestä työntekijästä on lomautettuina.
Huolimatta monimutkaisesta sanktioviidakosta Elon käsitys on se, että toistaiseksi Pietarin tehdas voisi periaatteessa jatkaa toimintaansa ja Vilakone jatkaa toimituksiaan Venäjälle.
– Mutta rupla on heikentynyt, ja joillain ne koneet pitää maksaakin.

Vilakoneella Venäjä nähdään yhtenä luonnollisena kauppasuuntana, koska sen markkinat ovat isot, sijaitsevat lähellä ja ovat ilmaston puolesta lähellä Suomen ja muiden Pohjoismaiden olosuhteita.
Vaikka Vilakoneen päämarkkinoilla Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa kauppa on paljon tasaisempaa, esimerkiksi julkiset hankinnat voivat olla todella isoja Venäjällä. Voidaan puhua kymmenistä koneista kerralla.
Jo ennen Pietarin kokoonpanotehtaan perustamista Vilakone ehti viedä valmistamiaan koneita pitkään Venäjälle. Tuolloin Willet valmistettiin Loimaalla loppuun saakka ja toimitettiin sen jälkeen Venäjälle. Viime vuosikymmenen alkupuoliskolla Venäjän vienti oli yksi kasvavista tukijaloista muodostaen noin neljänneksen Vilakoneen tuotannosta (LL 9.5.2019).
Elo kertoo, että kokoonpanotehtaan perustamiseen vaikuttivat Venäjän lainsäädännölliset muutokset ja esimerkiksi Wille-ympäristönhuoltokoneiden venäläistä kotimaisuusastetta oli nostettava, jotta ne hyväksyttiin mukaan julkisiin kilpailutuksiin Venäjällä. Näin Willejä alettiin koota lähellä Pietaria.

Punkalaitumelainen Petteri Salmela asensi hydrauliikkaputkia Willen takarunkoon Loimaan tehtaalla. Vilakoneella valmistetaan Wille-kiinteistönhuoltokoneita ja niiden työlaitteita.

Toimitusjohtaja ei näe, että Venäjän ja Ukrainan välisellä sodalla olisi suoraa vaikutusta Loimaan tehtaan henkilöstötilanteeseen vaan isompi ongelma on esimerkiksi pidempään jatkunut globaali komponenttipula ja toimitusvaikeudet.
– Kaupallinen tilanteemme on Venäjää lukuun ottamatta kohtuullisen myönteinen.
Elo on huolissaan siitä, miten esimerkiksi öljyn hinnannousu, sanktiot ja vastasanktiot vaikuttavat laajemmin suomalaisten yritysten toimintakykyyn.
– Kaikki me toivomme tämän sodan pikaista loppumista.