Samansukupuolisten vihkimisestä kovaa kritiikkiä kirkkoneuvostolle

0
Kyllä vai ei samansukupuolisten vihkimiselle kirkoissa? Asiassa on suuria näkemyseroja kirkon sisällä.

LOIMAA Kirkkovaltuutettu Heini-Sisko Borra on esittänyt Loimaan seurakunnan kirkkoneuvostolle kirjallisen kysymyksen liittyen kirkkoneuvoston 30. maaliskuuta tekemään päätökseen sallia samansukupuolisten parien vihkiminen Loimaan seurakunnan kirkoissa.

”Haluan esittää kysymykseni kirkkoneuvostolle siitä, että ymmärtääkö kirkkoneuvosto ja sen jäsenet kävelleensä tällä päätöksellään kirkkolain ja kirkon ylintä päätäntävaltaa käyttävän kirkolliskokousten linjausten yläpuolelle? Onko tämä mielestänne niin poikkeuksellinen asia, että teidän teologiset perustelunne menevät kirkolliskokouksen teologisten perustelujen ohi? Ihmettelen suuresti tällaista päätäntävallan käyttöä seurakunnassamme ja haluan tässä samalla ilmaista myös eriävän mielipiteeni, vaikka asia ei kirkkovaltuuston päätäntävallan alainen olekaan”, Borra muun muassa kirjoittaa.

Kirkkoneuvosto toteaa vastauksessaan, että asiassa ei otettu kantaa oikeuteen vihkiä samansukupuolisia pareja avioliittoon. Asian esittelyssä myönnettiin, että samaa sukupuolta edustavien parien kirkollista vihkimistä koskeva asia on vielä kesken. Piispainkokouksen ohjeistus vuodelta 2016 on, että kirkolliseen avioliittoon vihittäisiin vain eri sukupuolta olevia pareja.

”Osa piispoista on kuitenkin ilmaissut omana kantanaan puoltavansa ja toivovansa samansukupuolisten oikeutta tulla vihityiksi avioliittoon kirkossa, eikä heidän johtamissaan hiippakunnissa näin ollen papeille todennäköisesti tule sanktioita vihkimisestä”, kirkkoneuvosto perustelee.

Loimaan kirkkoneuvosto päätti 30.3. suhtautua kirkon jäseniin tasa-arvoisesti mahdollistaessaan samansukupuolisten vihkimisen Loimaan seurakunnan kirkoissa. Maaliskuussa 2017 voimaan astunut uusi avioliittolaki mahdollistaa avioliiton solmimisen myös samaa sukupuolta oleville pareille.

Vastoin kirkon avioliittokäsitystä ei ole toistaiseksi toimittu, koska samansukupuolisia pareja ei ole vielä vihitty avioliittoon loimaalaisissa kirkoissa.
Mikäli pyyntöjä samansukupuolisilta pareilta tulisi ja Loimaan seurakunnan kirkkoherra tai joku muu pappi pyydettäessä vihkisi heitä avioliittoon, asiasta voi tehdä kantelun Turun tuomiokapituliin, koska tällöin meneteltäisiin kirkolliskokouksen päätösten vastaisesti, kirkkoneuvosto toteaa.

Valtuutettu Heini-Sisko Borran esittämään kysymykseen vastataan, että kirkkoneuvoston kokouksen päätöksessä 30.3. ei otettu kantaa pappien oikeuteen vihkiä samansukupuolisia pareja avioliittoon. Asian esittelyssä myönnettiin, että samaan sukupuolta edustavien parien kirkollisesti vihkimistä koskeva asia on vielä kesken.