ORIPÄÄN kunnan entinen sosiaalijohtaja Heli Kaskiluoto on valittanut hallinto-oikeuteen Oripään kunnanhallituksen päätöksestä, joka koski hänelle maksettujen lisätyökorvausten takaisinperintää sekä vuokran perimistä jälkikäteen kunnan vuokrahuoneistosta.
Viime vuonna Kaskiluoto oli hoitanut oman työnsä ohella myös Loimaan kaupungin sosiaalityön johtavan viranhaltijan tehtäviä. Tänä keväänä kunnanhallitus katsoi, että päätös lisätyön maksamisesta oli tehty kunnan hallintosäännön vastaisesti.
Kaskiluodon satunnaisesti käyttämästä vuokrahuoneistosta puolestaan oli kunnanhallituksen mukaan peritty liian alhaista vuokraa.
Hallintovalituksessaan Kaskiluoto vaatii kunnanhallituksen päätösten kumoamista. Kaskiluoto vaatii kumoamaan myös kunnanhallituksen päätöksen hylätä hänen tekemänsä oikaisuvaatimus.
Kaskiluoto vaatii kunnanhallituksen päätösten kumoamista lainvastaisina, perusteettomina ja kohtuuttomina. Hän vaatii, että takaisinperinnästä luovutaan jälkikäteisen vuokran ja viime vuonna maksettujen palkkojen osalta.
Valituksessaan Kaskiluoto vaatii myös kertakorvauksen mainehaitasta ja pitkäaikaisesta kiusaamisesta, joka johti hänen irtisanoutumiseensa Oripään sosiaalijohtajan virasta. Vahingonkorvausvaatimus on 8 000 euroa.

ORIPÄÄN kunnanhallitus antoi oman lausuntonsa Kaskiluodon valituksesta Turun hallinto-oikeudelle.
Kunnanhallitus on julistanut lausuntonsa salassa pidettäväksi aivan kuten hallituksen aikaisemmin oikaisuvaatimukseen antaman vastineensa (LL 18.5.).
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Anne-Mari Kaarto (kesk.) kertoo lausunnon pääperusteiden olevan edelleen samat kuin aiempien käsittelyjen aikana. Lausunnossaan hallinto-oikeudelle kunnanhallitus kiistää valittajan vaatimukset kaikilta osiltaan ja vaatii valituksen hylkäämistä.
Kaarto toteaa, että Kaskiluoto on oikeutettu lisätyökorvauksiin, mutta sen myöntäminen on hoidettu Oripään kunnan hallintosäännön vastaisesti. Siksi kunnanhallitus on puuttunut asiaan.

HELI KASKILUOTO irtisanoutui Oripään kunnan palveluksesta alkuvuodesta.
Kuntalehti uutisoi tällä viikolla (27.6.), että Kaskiluoto on maanantaina valittu Siikaisten kunnanjohtajaksi. Tähän saakka hän on työskennellyt Huittisten kaupungin vs. perusturvajohtajana.