Juvantien läntisen eli Hirvikosken puoleisen osuuden päällyste on peräisin vuodelta 1989.

LOIMAA Varsinais-Suomen Ely-keskus ei päällystä tänä vuonna kesän päällystysohjelmaan sisältynyttä Juvantietä.

– Juvantie ei vain mahdu tämän kesän kiireellisten kohteiden listalle, kunnossapitoasiantuntija Veli-Pekka Pelttari sanoo.

Juvantien Hirvikosken puoleisen pään noin kahden kilometrin mittaisen osuuden päällystämisen toteutuminen oli epävarmaa jo keväällä. Epävarmuutta aiheutti asfaltin sideaineena käytettävän bitumin hinnan nousu (LL 3.5.).

Pelttarin mukaan hinnan nousujen takia Ely on jättänyt varalla olleita kohteita pois kesän päällystyslistalta. Ohjelmasta on pudotettu muitakin varalla olleita kohteita kuin Juvantie.

Loimaan kaupunki päällysti Juvantietä jo aiemmin kaksi vuotta sitten Lähteenmäentien risteykseen saakka eli Loimaan keskustan puoleisella osuudella. Pelttari sanoo liikenteen Juvantiellä keskittyvän muutenkin enemmän Loimaan keskustan suuntaan.

Pelttari sanoo Juvantien säilyvän päällystysohjelmassa mutta hän ei osaa toistaiseksi sanoa sitä, siirtyykö sen toteutus ensi vuodelle vai myöhemmäksi.

Hän kertoo, että Varsinais-Suomen Elylle ollaan osoittamassa rahoitusta ensi vuoden päällystyksiin lähes kymmenen miljoonaa euroa vähemmän kuin tänä vuonna. Hän suhteuttaa tämän tarkoittavan sitä, että päällystettävien kilometrien kokonaispituus arviolta puolittuu tämän kesän noin 300 kilometristä.

Tälle kesälle rahaa teiden päällystämiseen oli Varsinais-Suomessa hieman viimevuotista enemmän, yhteensä noin 21 miljoonaa euroa.

Elyn tämän kesän päällystyksiin sisältyy Loimaalla yksi kohde, Putkitehtaantie, joka on jo päällystetty koko 4,3 kilometrin pituudelta. Putkitehtaantie yhdistää Ysitietä ja Metsämaan keskustaa.