Energia on iso kuluerä puutarhalla

0
Talviaikaan Oksasen Puutarhan kasvihuoneet lämmitetään 16–17 asteeseen. Puutarhatyöntekijä Alona Voryshchak leikkasi jääsalaattia.

ORIPÄÄ Salaatteja ja yrttejä viljelevällä Oksasen Puutarhalla ei aiota leikata tuotantoa ensi talvena huolimatta siitä, että energiakriisin arvioidaan rokottavan erityisesti energiaa paljon vaativaa kasvihuonealaa.
Yritys viljelee Oripään toimipisteessä pääasiassa jääsalaattia noin puolentoista hehtaarin alalla. Lisäksi puutarhalla on toimipisteet Paattisilla ja viimeisimpänä myös Haminassa.
Yrittäjä Juha Oksanen sanoo, että he ovat toistaiseksi välttyneet ankaralta sähkön hinnan nousulta. Puutarhalla on kiinteähintainen sähkösopimus.
– Olemme tehneet pitkän sähkösopimuksen ennakkoon. Emme uskaltaneet lähteä pörssisähköön.
Kiinteä sopimus ei Oksasen mukaan tarkoita kuitenkaan sitä, etteikö sähköenergian hinta voisi heilläkin nousta ensi talvena esimerkiksi siinä tilanteessa, jos Suomessa ei ole sähköntuotantoa riittävästi.
Oksanen huomauttaa heidän puutarhojensa olevan jo ennestään mukana valtakunnallisessa taajuusohjatussa häiriöreservissä, joka korjaa sähköjärjestelmän tasapainoa häiriötilanteissa. Käytännössä häiriötilanne voi tarkoittaa kasvihuoneiden valojen hetkellistä sammuttamista talviaikaan, jos sähköenergian kulutus ylittää tarjonnan.
– Tähän asti katkot ovat olleet aika lyhyitä, hän sanoo ja kertoo, etteivät katkot ole toistaiseksi muodostuneet ongelmaksi salaatin tuotannolle.

Puutarhatyöntekijä Olha Shevchenko syötti salaatteja pakkauskoneeseen.

Energia on kokonaisuudessaan iso kustannuserä puutarhoilla, ja Oksanen laskee sen muodostavan heillä 20–25 prosenttia yrityksen liikevaihdosta.
Puutarhalla pyritään vähentämään sähkönkulutusta. Esimerkiksi Oripäässä kasvihuoneen valaistuksesta osa on jo vaihdettu ledeihin ja niiden osuutta on tarkoitus entisestään lisätä ensi vuodelle kaavaillulla investoinnilla.
Lämmityksestä puolestaan säästetään sillä, että osa kasvihuoneen lasikatosta on vaihdettu polykarbonaattilevyyn, joka eristää lasia paremmin.
Paattisten ja Oripään kasvihuoneita lämmitetään pääasiassa polttamalla viljan sivutuotteita eli puhutaan niin sanotusta peltoenergiasta. Kyseinen biopolttoaine ostetaan markkinoilta. Puutarhojen varalämmitysjärjestelmänä on nestekaasu.
Oksasta mietityttää jo polttoaineiden saatavuus ja hinta tulevana talvena.
– Öljyn ja energian hinta ovat nousseet ja ne ovat vetäneet myös viljan sivutuotteiden hintaa ylöspäin.
Kustannuspaineet eivät rajoitu energiaan, sillä yrittäjä kertoo pakkaustarvikkeidenkin hintojen nousseen ja myös rahtihintojen nousevan polttoaineiden hintojen perässä.
Oksasen Puutarhalla viljeltävät salaatit ja yrtit myydään suoraan kotimaan tukkuihin. Yrittäjän mukaan kohonneet tuotantokustannukset pyritään viemään tuotteiden hintoihin neuvottelemalla kauppojen kanssa.

 

Oksasen Puutarha oy

Viljelee salaatteja ja yrttejä.
Päätoimipiste Paattisilla, muut toimipisteet Oripäässä ja Haminassa.
Viljelypinta-alaa on yhteensä noin 6,5 hehtaaria. Vuodessa tuotetaan yhteensä noin 21 miljoonaa salaattia ja yrttiä.
Henkilöstöä Paattisilla ja Oripäässä on noin 70, josta parikymmentä Oripäässä.
Liikevaihto oli noin 8,5 miljoonaa euroa viime vuonna (luvussa ei ole mukana Haminan toimipistettä).
Täytti 50 vuotta viime vuonna.

 

Oripään toimipisteessä on viljelypinta-alaa puolisentoista hehtaaria.