Henkilökunta tyrmää uudehkon paloaseman muutossuunnitelmat

0
Neuvottelupöydän mukaan piirretty väliseinä pienentää henkilökunnan kuntosalia.

LOIMAAN paloaseman operatiivisen puolen henkilökunta toivoo, että vuonna 2009 valmistuneeseen asemarakennukseen suunniteltuja muutostöitä ei toteuteta laadittujen piirustusten mukaisesti.

– Jonkun pitäisi nyt puhaltaa peli poikki. Suunnitelluille muutoksille ei ole käytäntöön perustuvaa tarvetta. Nyt haaskataan veronmaksajien rahoja, henkilöstön edustajat toteavat.

– Tämä on toimivin asema, mitä Varsinais-Suomesta löytyy. Kun rakennusta suunniteltiin, henkilökuntaa kuunneltiin herkällä korvalla. Nyt muutoksia suunniteltaessa meitä ei ole kuultu lainkaan.

Palomiehet pyytävätkin, että aluepelastuslautakunta käsittelisi muutosehdotuksen uudelleen eikä Loimaan kaupunki alkaisi muuttaa hyväkuntoista asemarakennusta.

– Suunnitellut muutokset heikentävät toimintaedellytyksiämme ja työviihtyvyyttämme.

SUUNNITELMIEN omituisin koukero on asemarakennuksen alakertaan suunniteltu seinä, joka muistuttaa z-kirjainta. Hassu muoto johtuu uudesta neuvotteluhuoneesta, johon on piirretty pitkä pöytä vinoon. Jotta pöytä mahtuu huoneeseen, henkilökunnan kuntosalista on lohkaistu iso pala.

– Tästä talosta löytyy kyllä neuvottelutiloja. Uusia ei tarvita. Aerobinen kuntosali sen sijaan on henkilökunnalle tärkeä. Palomiehistä on huutava pula, ja meidän pitäisi jaksaa tehdä sammutus- ja pelastustöitä vielä 65-vuotiainakin.

Suunnitelmien pahin rimanalitus löytyy aseman yläkerrasta. Siellä sijaitsevat muun muassa oleskelutilat, jossa päivystävät palomiehet yöpyvät ja viettävät aikaansa. Muusta toiminnasta erotetuista oleskelutiloista puhkaistaan suunnitelmissa seinä. Ajatuksena on parantaa operatiivisen henkilökunnan ja toimistoväen keskinäistä vuorovaikutusta yhdistämällä kaksi keittiötä yhdeksi. Lisäksi yläkertaan on suunniteltu naisten sauna, pesuhuone ja pukuhuone.

– Me asumme asemalla vuorokauden kerrallaan. Oleskelutiloissa on henkilökohtaisia tavaroitamme ja niissä käydään esimerkiksi onnettomuustilanteisiin liittyvät yhteiset keskustelut. Oma tila tarvitaan.

– Sen sijaan tällä asemalla ei ole tarvetta parantaa palomiesten ja toimistohenkilökunnan välejä. Ne ovat hyvät jo nyt.

– Erillisten sauna- ja pesutilojen rakentamista naisille ei ymmärrä meistä kukaan. Asemalla työskentelee todella vähän naisia, ja varausjärjestelmä on toiminut tähänkin saakka moitteetta. Tarjolla on kallis ratkaisu ongelmaan, jota ei ole.

– Ymmärrämme, että hyvinvointialueisiin siirtyminen voi muuttaa paloaseman tilatarpeita jossain vaiheessa. Se, että teoreettisiin tarpeisiin varaudutaan varmuuden vuoksi ennalta, on silti veroeurojen väheksymistä. Tännehän suunniteltiin alkujaan ambulanssitilatkin. Sairaankuljetusautoja ei ole kuitenkaan näkynyt, eivätkä tämän päivän ambulanssit enää edes mahtuisi vuonna 2009 rakennettuihin talleihin. Maailma muuttuu, ja ennakointi on vaikeaa.

ASEMAN alakerrassa sijaitsee kaupungin johtokeskus ja väestönsuoja. 50 henkilöä vetävää huonetta käytetään luokkatilana. Lisäksi muutamat yhdistykset pitävät siellä kokouksiaan.

Muutostyösuunnitelmissa rakennuksen väestötilaosaan on piirretty uusi ulko-ovi. Lisäksi väestötilaosa on erotettu muista tiloista lasisella väliseinällä ja sisäovella.

– Tämä ratkaisu olisi oikeasti hyvä, palomiehet kiittävät.

He ehdottavat, että jos asemaa remontoidaan, autotalliseinien ovet olisivat hyvä saneerauskohde.

– Metallisissa ovissa ei ole minkäänlaisia eristeitä ja tiivisteet vuotavat. Ovien vaihtaminen olisi energiataloudellisesti perusteltua.

Joskus parannukseen riittäisi myös vähäinen investointi.

– Aina valmis kiuas sopisi meidän käyttöömme. Sääntö on, että keittiöön ei nokisena tulla.

 

FAKTA

Paloaseman muutostyöt

Loimaan paloaseman sisätiloihin on suunniteltu rakenteellisia muutoksia. Niiden tarkoituksena on parantaa tilojen käytettävyyttä, turvallisuutta ja viihtyisyyttä (LL 26.2.).

Muutostyöt ovat tällä hetkellä tarjouslaskennassa. Ne alkavat ensi vuonna.

Helmikuussa muutostöiden arvioitiin maksavan 116000–120000 euroa. Irtaimisto ja toimintaan liittyvät tekniset laitteet eivät sisältyneet hinta-arvioon. Kun hintojen nousu ja hinta-arvioon kuulumattomat tekijät huomioidaan, loppusumma on todennäköisesti paljon, paljon suurempi.

Vuonna 2009 valmistuneen paloaseman omistaa Loimaan kaupunki. Siksi se vastaa rakenteellisista muutostöistä.

Kaupunki perii remontin kustannukset pelastuslaitokselta lisävuokrasopimuksella. Helmikuussa kyseisen sopimuksen pituudeksi arvioitiin viitisen vuotta.

 

SANOTTUA

Henkilökunta kysyi itse itseltään

Loimaan paloaseman henkilökunta järjesti kyselyn, jossa kartoitettiin työntekijöiden mielipiteitä tulevista muutoksista.

Kyselylomake lähetettiin 25 henkilölle. Vastaus saatiin 21 paloaseman työntekijältä. Osa heistä vastasi pareittain, osaa henkilökunnasta ei tavoitettu esimerkiksi lomien vuoksi.

KUKAAN kyselyyn vastanneista ei kokenut, että Loimaan paloasema kaipaisi suunniteltuja muutoksia. Sen sijaan jokainen vastaaja oli niitä vastaan ja koki, että henkilökunnan mielipide oli sivuutettu suunnitteluvaiheessa täysin.

Muutostöiden ei myöskään koettu parantavan henkilöstön yhteisöllisyyttä, vaikka se oli yksi tavoitteista.

KYSELYN vapaa sana -osuudessa suunnitellut muutostyöt keräsivät kritiikkiä:

”Täysin turhaa rahan haaskausta. Tilojen yhdistämiselle ei ole mitään tarvetta. Tämä tehdään nyt tekemisen ilosta.”

”Rahan heittoa hukkaan. Mitään ei saada muuta kuin iso lasku.”

”Ottaisin aikalisän. Katsottaisiin, mitä alueuudistukset tuovat tullessaan.”

”Täysin järjenvastainen projekti. Remontin tarpeellisuuden perustelut ovat keksittyjä ja tuulesta temmattuja. Jonkun päättävässä asemassa olevan pitäisi viimeistään nyt ottaa järki käteen ja keskeyttää tämä hölmöily.”