Oripään varhaiskasvatuksen tilanne puhutti viime syksynä. Lasten vanhempia ja muita kuntalaisia kokoontui mielenilmaukseen kunnanvirastolle ennen kunnanhallituksen kokousta joulukuussa. Kuva: LL arkisto, lukijan kuva, Leena Kuusela.

ORIPÄÄN varhaiskasvatuksen vanhempainyhdistys on jättänyt kunnanhallitukselle huomautuksen, joka koskee kunnan varhaiskasvatuspäällikön Henri Ojalan palkankorotuksen ja tehtävänkuvauksen käsittelyä kunnanhallituksessa.
Aiemmin lokakuussa hallitus oli päättänyt, ettei varhaiskasvatuspäällikön tehtävänkuvaan tehdä muutoksia ja palkka säilyy ennallaan. Päätöksen mukaan asiaa tarkastellaan uudelleen ensi vuoden alussa.
Sittemmin varhaiskasvatuksen päällikkö esitti oikaisuvaatimuksessaan palkankorotuksen maksamista takautuvasti ja työnkuvan keventämistä. Marraskuussa kokoontunut kunnanhallitus hylkäsi oikaisuvaatimuksen ja perusteli, että asiaan palataan alkuvuodesta.
Tämän jälkeen Ojala on irtisanoutunut virastaan.

ORIPÄÄN varhaiskasvatuksen vanhempainyhdistys on jo aiemmin tehnyt selväksi, että se haluaa kunnanhallituksen käsittelevän varhaiskasvatuksen päällikön palkankorotuksen ja tehtävänkuvan pikaisesti uudelleen (LL 29.11.).
Huomautuksessaan varhaiskasvatuksen vanhempainyhdistyksen hallitus vaatii, että kunnanhallituksen päätös kumotaan ja käsitellään pikaisesti uudelleen.
Vanhempainyhdistyksen tietojen mukaan kunnanhallituksen oikaisuvaatimusta koskevassa käsittelyssä on tapahtunut vakava muotovirhe. Yhdistyksen mukaan varhaiskasvatuksen päällikön palkankorotuksesta on ollut mukana päättämässä varhaiskasvatuksen vakituinen työntekijä, joka on toiminut myös alkuperäisen päätöksen eli lokakuun kokouksen pöytäkirjantarkastajana.
Vanhempien huomautuksessa viitataan muun muassa Kuntaliiton ohjeistukseen: henkilö voi olla esteellinen käsittelemään lähimmän esimiehensä asiaa, esimerkiksi esimiehelle annettavaa palkankorotusta tai varoitusta.
Varhaiskasvatuksen vanhempainyhdistyksessä harkitaan valitusta hallinto-oikeuteen.
– Ellei tämän vakavan muotovirheen osalta ryhdytä toimiin kunnanhallituksen taholta, tulee vanhempainyhdistys tekemään valituksen hallinto-oikeuteen, missä konsultoimamme asianajan mukaan tämänkaltainen vakava muotovirhe tullaan välittömästi kumoamaan. Jos päätöksenteossa tehdään näin vakavia virheitä esteellisyyden suhteen, voi olla tarpeellista käydä läpi myös muita kunnanhallituksessa tehtyjä päätöksiä tarkemmin, vanhempainyhdistyksen hallitus kirjoittaa huomautuksessaan.

MAANANTAIN kokouksessaan kunnanhallitus merkitsi vanhempainyhdistyksen huomautuksen tiedoksi ja kävi asiasta periaatekeskustelun. Muuta hallituksen päätökseksi ei kirjattu, eikä aiempaa päätöstä lähdetty esimerkiksi muuttamaan.
Kunnanjohtaja Timo Tolppanen sanoo, että kun kyse ei ollut esimerkiksi päätöstä koskevasta oikaisuvaatimuksesta, kunnanhallitus ainoastaan kirjaa huomautuksen tiedokseen.
Hän pitää tärkeänä sitä, että vanhempien huomautus tuotiin kunnanhallitukselle tiedoksi, jotta hallitus tietää, miten vanhemmat kokevat asian.
Kunnanhallituksen pöytäkirjaan muiden asioiden yhteyteen kirjattiin maininta, jonka mukaan kunnanhallitus on huolestunut varhaiskasvatuksen tilasta ja pyytää sivistyslautakunnalta selvitystä asiassa.
Muun muassa viranhaltijoita ja varhaiskasvatuksen henkilöstöä on kutsuttu keskustelemaan yleisesti varhaiskasvatuksen tilanteesta ensi viikon maanantaina.
Tolppanen on sitä mieltä, henkilöstön kuulemisen lisäksi pitäisi järjestää vastaava keskustelutilaisuus vanhempainyhdistyksen väelle.
– Katsoisimme yhdessä, miten lähtisimme rakentamaan parempaa varhaiskasvatusta.

 

Vanhempainyhdistys tempasi mielenilmauksen ennen kunnanhallitusta

ORIPÄÄN varhaiskasvatuksen vanhempainyhdistys järjesti maanantaina mielenilmauksen kunnanviraston edessä ennen kunnanhallituksen kokouksen alkua.
Vanhempainyhdistyksen hallituksen jäsen Leena Kuusela kertoo, että paikalle oli saapunut tuulesta ja tuiskusta huolimatta muitakin kuntalaisia kuin pikkulasten vanhempia.
Kuuselan mukaan vanhempainyhdistyksen viesti on se, että Oripäässä pitäisi palata perusasioiden ääreen, laittaa ne kuntoon ja satsata kunnan tulevaisuuteen eli lapsiin ja heidän varhaiskasvatukseensa.
– Kaivataan ryhtiliikettä. Kunnan tulisi nähdä lapset positiivisena ongelmana, sillä kunnan tulevaisuus on lopulta kiinni sen asukkaista. Tässä on nyt kysymys pienten lasten hyvinvoinnista koko tulevan elämänkaaren kannalta.
Hän luonnehtii pettymykseksi kunnanhallituksen maanantaista päätöstä koskien vanhempainyhdistyksen huomautusta.
– Tuntuu kuin asia lakaistaisiin maton alle.

Kuuselan mukaan Oripäässä ollaan erittäin huolestuneita varhaiskasvatuksen henkilöstön pysyvyydestä, josta yhtenä esimerkkinä on varhaiskasvatuspäällikön irtisanoutuminen.
Lisäksi hän nostaa esille tilakysymykset. Ison lapsimäärän takia kunta on järjestämässä tilaa kunnanviraston luokka- ja pienluokkatilasta 3–4-vuotiaiden varhaiskasvatusta varten.
Kuuselan mukaan epäilyksiä herättää se, onko kunnanviraston tilojen sisäilma riittävän puhdasta lapsiryhmälle. Hän viittaa sisäilmatutkimuksiin, joita tiloissa on teetetty kolmisen vuotta sitten.
– Mitä tutkimuksista kävi ilmi, hän kysyy ja esittää jatkokysymyksen, ovatko korjaustoimenpiteet olleet riittäviä ja vastaavatko tilat nykypäivän vaatimuksia.
– Olisin erittäin huolissani, jos omia lapsiani siirtyisi kyseisiin tiloihin ilman tarkempaa selvitystä tilojen toimivuudesta suunniteltuun toimintaan.