Palkka nousee Loimaan kaupungin kesätöissä

0
Kaupungin kesätöitä löytyy muun muassa tekniseltä palvelualueelta. Kuvituskuva: LL arkisto/Katriina Reijonen.

LOIMAA Ensi vuosi tuo mukaan muutoksia kaupungin kesätyöpaikkoihin sekä kaupungin tukemiin yrityspaikkoihin.

Kaupungin kesä- ja kausityöpalkkaa nostetaan 50 eurolla 700 euroon neljän viikon jaksolta. Palkka on ollut 650 euroa jo pidemmän aikaa.

Kaupungin kesätyöpaikkojen määrä vähenee ensi vuonna valtakunnallisen sote-uudistuksen takia, koska osa kesätyöpaikoista siirtyy hyvinvointialueelle. Tällaisia tehtäviä ovat esimerkiksi vanhustenhuollon ja kehitysvammapalveluiden avustavat työt.

Ensi vuonna kaupungilla on omia kesätyöpaikkoja yhteensä noin 50 eli parisenkymmentä vähemmän kuin viime kesänä, mutta paikkoja on jaettu vastaavasti enemmän yrityspaikkoihin, jolloin kokonaismäärä vastaa edellisiä vuosia.

Kesätöitä on tarjolla teknisen palvelualueen töissä, varhaiskasvatuksessa ja alueen yhdistyksissä.

Kaikkiaan kaupungin kesätöihin hakevien määrä on laskenut viime vuosina. Viime kesänä kaupungilla oli avoimia kesätyöpaikkoja 71, joista 62 saatiin täytettyä.

Kaupungin kesä- ja kausityöbudjetti on tulevana vuonna samalla tasolla kuin viime kesänä, eli nuorten työllistymisen tukemiseen on käytettävissä yhteensä 58 500 euroa.

Tästä summasta noin 40 prosenttia eli 23 500 euroa käytetään yrityksille suunnattavaan tukeen samoin ehdoin ja tuen määrin kuin edellisinä vuosina. Kaupungin tuki on puolet nuoren palkasta. Tuen enimmäismäärä on 500 euroa per nuori. Yrityspaikkoja on yhteensä 47, jos kaikki paikat käyttävät tuen maksimimäärän.

Kaupungin tukea voi hakea tammikuun alusta lokakuun loppuun ulottuvalla ajalla, kun tähän saakka jakso on ulottunut toukokuusta syyskuuhun.

Kaupunki laajentaa myös yrityspaikkojen ikähaitaria, eli jatkossa yrityspaikoille voi sijoittua 15–20-vuotiaat loimaalaiset nuoret. Aiemmin hakijoina ovat voineet olla 16–17-vuotiaat.

Vastavalmistuneiden tukimalli on sisällytetty uuteen nuorten yrityspaikkojen malliin.

Aihe oli esillä kaupunginhallituksessa, joka hyväksyi nuorten työllistymistä tukevan kesätyörahan kehittämisen.

Käsittelyn taustalla vaikutti osaltaan SDP:n valtuustoryhmän jättämä valtuustoaloite, joka koski nuorten työllistymismahdollisuuksien kehittämistä.