Oripään varhaiskasvatuksen tilanne puhutti viime syksynä. Lasten vanhempia ja muita kuntalaisia kokoontui mielenilmaukseen kunnanvirastolle ennen kunnanhallituksen kokousta joulukuussa. Kuva: LL arkisto, lukijan kuva, Leena Kuusela.

ORIPÄÄN kunnan varhaiskasvatus saa työpaikkana työntekijöiltä tyydyttävän kouluarvosanan (7+). Niin ikään itse varhaiskasvatuksen palvelut saavat henkilöstöltä tyydyttävän (7½) arvioinnin.
Nämä ilmenevät varhaiskasvatuksen henkilöstölle toteutetusta kyselystä, johon vastasi 12 työntekijää eli 82 prosenttia kunnan varhaiskasvatuksen henkilöstöstä.
Maininnoissa nostetaan esille muun muassa se, ettei tiedottaminen toimi, työ on kuormittavaa tai uuvuttavaa, arvostuksen puute ja se, ettei kuunnella tai oteta tosissaan.
Myönteisiä mainintoja saavat esimerkiksi osaava henkilöstö, varhaiskasvatuksen päällikkö ja hyvät liikuntamahdollisuudet. Arvosana on kiitettävä (9+), kun henkilöstöltä kysyttiin sitä, kuinka hyvin he viihtyvät lähimpien työtovereidensa kanssa.
Tyydyttävän (7) arvosanan henkilöstö antaa kysymykseen siitä, kuinka mielellään he tulevat töihin.
Parannettavaa henkilöstö löytää muun muassa tiedottamisesta, työvuoroista, kuulluksi tulemisessa ja palkkauksessa. Uusi varhaiskasvatusyksikkö tai toimivat tilat nousevat myös esille useammassa vastauksessa.

Kunnasta kysyttiin henkilöstön näkemyksiä sen jälkeen, kun kunnanhallitus oli antanut sivistyslautakunnan tehtäväksi selvittää varhaiskasvatuksen tilannetta (LL 13.1.).
Viime syksyn aikana kunnan varhaiskasvatuksen toimitila- ja henkilöstöasiat herättivät keskustelua, jopa kuohuntaa. Osaltaan asia henkilöityi varhaiskasvatuksen päällikön irtisanoutumisen ympärille. Tilakysymykset konkretisoituivat etenkin Nallenkolon päiväkodissa ilmenneiden korjaustarpeiden myötä ja lasten muutettua sieltä kunnanvirastoon.
Sivistyslautakunta sai kyselyn tulokset tiedokseen tiistaina.
Sivistysjohtaja Mika Virtanen summaa lautakunnan kiinnittäneen vastauksissa huomiota etenkin tiedottamisessa ilmenneisiin puutteisiin. Tiedon kulku ja keskusteleminen koetaan tärkeiksi. Virtasen mukaan olennaisia ovat sekä esimiehen että alaisen välinen tiedon kulku, mutta myös kollegoiden välinen tiedon vaihto.
Virtanen sanoo lautakunnan pitäneen tärkeänä myös sitä, että henkilöstön mielipidettä on nyt kysytty. Myös itse kyselyssä henkilöstön vastauksissa kiitettiin siitä, että kerrankin ollaan kiinnostuneita siitä, mitä työntekijöille kuuluu.

Seuraavaksi henkilöstökyselyn tulokset annetaan eteenpäin kunnanhallitukselle.
Vaikka sivistyslautakunta ei päätöksessään antanut esimerkiksi konkreettisia parannusehdotuksia, Virtanen sanoo, että etenkin tiedottamisen tärkeys on nyt laitettu korvan taakse.
Henkilöstö antaa kyselyssä palautetta myös toiseen suuntaan, selvityksen tilanneelle kunnanhallitukselle. Hallitukselle lähtevät sellaiset terveiset, että isoja muutoksia pitää uskaltaa tehdä, jotta tiloista saadaan toimivat, henkilöstöstä pysyvää ja varhaiskasvatuksesta laadukasta koko ajan eikä vain ajoittain.
Avoimessa palautteessa vaaditaan myös Nallenkolon tutkimustuloksia julkisiksi.