Lotta Koposesta työväenopiston ja musiikkiopiston yhteinen rehtori

0

LOIMAAN kaupungin musiikkiopiston ja työväenopiston rehtorin virkaan on valittu musiikin maisteri Lotta Koponen Lohjalta. Hän aloittaa toistaiseksi voimassa olevassa virassa elokuun alussa.
Virkaan haki 11 henkilöä (LL 24.4.), joista kolme haastateltiin.
Viranhaltijapäätöksen mukaan valinta perustuu hakemuksessa ilmenneiden asioiden eli koulutuksen, työkokemuksen sekä osaamis- ja vahvuusalueiden kokonaisarvioon ja haastattelussa esille tulleeseen soveltuvuuden arviointiin.