Lupajaosto ottaa kantaa Haaran aurinkovoimalaan ensi viikolla

0
Kyyköntiellä järjestettiin maastokatselmus voimalahankkeen tiimoilta viime viikolla.

LOIMAAN kaupungin lupajaosto saa ensi viikolla käsiteltäväkseen energiayhtiö Ilmattaren hakeman suunnittelutarveratkaisun, joka koskee aurinkovoimalan rakentamista Haaralle.
Viranhaltijan ehdotuksena on, että lupajaosto hyväksyisi yhtiön hakemuksen ehdollisena.
Esityksen mukaan lupaehtoihin sisältyisi muun muassa se, että rakennettavien paneelikenttien ympärille, kun ne rajoittuvat avoimeen maastoon tai asuinrakennuksen pihapiiriin, tulisi jättää vähintään 15 metriä leveä suojakaista. Suoja-alue pitäisi istuttaa riittävän korkealla ja näkösuojan antavalla puustolla.
Tarkemmassa suunnittelussa pitäisi huomioida paloturvallisuus ja järjestää riittävät etäisyydet paneelikenttien ja metsäalueiden väliin.
Yhtiön suunnittelutarveratkaisua koskevasta hakemuksesta on jätetty neljä huomautusta.
Niistä yksi on 38 henkilön allekirjoittama huomautus, jossa nostetaan esiin muun muassa se, ettei aurinkovoimalaa ole mahdollista toteuttaa ilman merkittäviä riskejä ja vaikutuksia alueen luontoon ja asutukseen (LL 1.6.).
Aurinkovoimalaa suunnitellaan Kyyköntien ympäristöön peltoalueelle, joka on yhteenlasketulta pinta-alaltaan noin 84 hehtaaria.