”Suomi voisi olla kokoaan suurempi ruoantuottaja”

0
Matti Puolimatka uskoo, että kasvukauden kuivuus on ykköspuheenaiheita Okrassa. Hänen arvionsa mukaan kokonaan peliä ei ole menetetty, vaikka toiveita huippusadosta ei enää ole. – Kasvustot tulevat olemaan kirjavia. Puolimatka on Ruokaviraston lajiketunnistuksen koekentällä Loimaalla. Kyseisellä koeruudulla kasvaa syysohraa, joka saattaa olla korjattavissa jo parin viikon kuluttua, viimeistään heinäkuun lopulla.

LOIMAAN SEUTU Ruokaviraston ylijohtaja, loimaalainen Matti Puolimatka tietää, että juuri nyt viljelijöiden päällimmäisenä murheena on kuivuus.

– Se kirveltää kaikkia.

Entisenä viljelijänä hän tietää myös sen, että maatalousyrittäjä on aina säiden armoilla.

– Erityisesti täällä savipelloilla tarvittaisiin tasaista vesisadetta sopivassa määrin. Välillä tulee kuitenkin niitä erittäin kuivia tai märkiä jaksoja.

Okra-maatalousnäyttelyssä Ruokaviraston osastolla ihmisiä tapaamassa oleva Puolimatka haluaa silti katsoa positiivisesti maanviljelyksen tulevaisuuteen. Koronasta alkanut maailmanlaajuinen myllerrys on hänen mielestään korostanut oman huoltovarmuuden tärkeyttä. Hän näkee, että Suomessa on varaa lisätä tuotantoa ja tulla jopa ruoantuotannon suurmaaksi, sillä täällä on tilaa, vettä ja puhdasta maaperää.

– Nyt ei saa luopua omasta tuotannosta, päinvastoin. Suomi voisi olla kokoaan suurempi ruoantuottaja ja tuottaa sitä entistä enemmän vientiin, hän visioi.

Jotta maatalousala saadaan pysymään elinvoimaisena, se vaatii lisää nuoria yrittäjiä. Puolimatkan mukaan huolena onkin, että omistajanvaihdoksia tehdään liian vähän. Ongelma ei ole pelkästään suomalainen, vaan myös EU-tasolla tunnistettu. Tänä vuonna alkanut EU:n uuden maatalouspolitiikan ohjelmakauden tekstissä korostetaan muun muassa maanviljelyn sosiaalista näkökulmaa ja linjataan vaatimuksia esimerkiksi työaikoihin.

– Politiikan tavoitteena on saada nuoria mukaan, ei vain Suomessa vaan koko EU:n alueella.

Nuorten mukana tulee paitsi jatkuvuus myös uudet ideat ja teknologia.

– Nuoren polven viljelijät ovat jo valmiiksi digiajan lapsia, ja maanviljelys perustuu yhä enemmän myös digitaaliseen osaamiseen.

Hän sanookin maanviljelijän ammatin olevan tänä päivänä erittäin monipuolinen, missä täytyy hallita asioita aina koneiden korjaamisesta tuotteiden markkinointiin ja uusimpien digitaalisten laitteiden käyttämiseen.

Okra-maatalousnäyttelyä Matti Puolimatka pitää parhaana paikkana tulla tutustumaan paitsi uusimpiin koneisiin ja tekniikoihin myös tapaamaan asiantuntijoita monilta aloilta. Ruokaviraston osaston yhteydessä on oma puhujalavansa, jossa on hänen mukaansa lähes koko ajan jotain mielenkiintoista meneillään.

Tarjolla on myös opastusta esimerkiksi Ruokaviraston verkkoasiointipalveluista Vipusta ja Hyrrästä. Puolimatka sanoo, että oppia annetaan ihan kädestä pitäen esimerkiksi siitä, miten Vipu-kännykkäsovellus toimii.

– Sovellus pitää olla käytössä tästä vuodesta lähtien, ja nyt paikalla on maan parhaat asiantuntijat.

Osastolta saa lisäksi ajankohtaista tietoa vaikkapa siementarkastuksesta, ravinteiden kierrätyksestä, eläinten uudesta hyvinvointilaista, elintarvikemarkkinavaltuutetun työstä tai koirarekisteristä.

– Meillä on tarjolla monenlaista tietoa viljelijän ja maaseutuyrittäjän hyödyksi. Meidän tavoitteenamme on, että viljelijät pärjäävät ja onnistuvat. Silloin koko yhteiskunnalla menee paremmin.