Kanteenmaan Kiertotalousklusteri  punnertaa vastatuulessa

0
Varastokentän suojavalleja rakennettiin viime vuonna. Kuva: LL arkisto/Pasi Salo

PUNKALAIDUN Kanteenmaan Kiertotalousklusterin yritykset ovat törmänneet esteisiin tuki- ja lupahakemuksissaan. Alueelle on suunnitteilla biometaanin tuotantolaitos, varasto- ja terminaalikenttä sekä tuulivoimaa. Kiertotalousklusterin tarkoituksena on mahdollistaa materiaalien kierto.
Viivästyneen Punkalaitumen biokaasulaitoksen (LL 29.5.2021) suhteen on viimein nähtävissä valoa tunnelin päässä. Bio Auroran hallituksen jäsen Eero Tilsala kertoo rakennustöiden odottavan työ- ja elinkeinoministeriön tukipäätöstä. Päätös on ollut jumissa jo puolitoista vuotta.
Tilsalan mukaan kaikilla biometaanihankkeilla Suomessa ovat tukipäätökset olleet saamatta melkein kahden vuoden ajan, sillä EU:lla ei ole ollut tukiohjeistusta biometaanille. Heinäkuussa ohjeistus viimein saatiin.
– Nyt pitäisi alkaa tapahtumaan, kun biometaani lisättiin sekoitusvelvoitelainsäädännön piiriin, Tilsala huokaisee ja kertoo rakentamisen käynnistyvän välittömästi tukipäätöksen valmistuttua.
– Ministeriön päätöksentekokykyä tässä ei voi arvostella, vaan ongelma on johtunut EU:sta. Siellä haudottiin toista vuotta tätä ryhmäpoikkeusasetusta. Mikä on aika erikoista tässä maailmantilanteessa, kun venäläistä kaasua pitäisi pystyä korvaamaan.
Laitosta on tarkoitus laajentaa merkittävästi, ja se valjastetaan tuottamaan biometaania, jonka kysyntä on tällä hetkellä erittäin kovaa. Tukihakemuksia odotellessa myös alkuperäiset kustannusarviot on pitänyt päivittää.
– Yleinen kustannustaso on noussut rajusti ja puhutaan noin 35 prosentin kustannustason noususta. Kyllä maailma on aika sekaisin tällä hetkellä, Tilsala kertoo.
– Käytännössä Kanteenmaan laitoksen kaasukin on jo myyty ja tulee menemään pääasiassa teolliseen käyttöön. Teollisuuden käyttämän maakaasun korvaaminen vaatisi satoja tuotantolaitoksia.
Alkuperäisissä suunnitelmissa ollut kaasuautojen tankkausasema ei ole tämän hetken suunnitelmissa. Optio tankkausasemalle kuitenkin on.

Kiertotalousklusteriin valmistuvan varasto- ja terminaalikentän rakennustyöt ovat GRK Suomi oy:n työmaapäällikkö Henna Välikankaan mukaan väliaikaisesti keskeytyneet.
Kentän lupahakemukset ovat vaatineet lisävalmistelua ja keskustelua viranomaisten kanssa.
Noin viiden hehtaarin alueelle on rakennettu meluvallia jo viime syksynä (LL 22.9.2022), ja kentän on arvioitu valmistuvan vuoden 2024 aikana.
– Lupaprosessit ovat aika pitkiä. Siellä tehdään melumallinnusta ja ennen kuin päästään rakentamaan, pitää viimeiset suunnitelmat katsoa, Välikangas sanoo ja kertoo lupahakemusten vaativan tarkkuutta lähistöllä sijaitsevien loma-asuntojen vuoksi.
– Järjestetään asukastilaisuus mahdollisesti myöhemmin syksyllä, kun lupahakemus saadaan valmiiksi kuulutuksille.
Välikangas kertoo viranomaisten kanssa keskusteltavan myös siitä, minkälaista toimintaa kentällä lopulta tullaan tekemään.
Suunnitelmia alueelle on kuitenkin olemassa, ja rakentamista voitaisiin Välikankaan mukaan jatkaa myös nykyisten suunnitelmien mukaan. Rakennustöitä on kuitenkin päätetty jatkaa vasta niiden suunnitelmien päivittämisen jälkeen.
– Siitä ei tarvitse huolestua, että me olisimme hylänneet hankkeen ja se alue jäisi tuollaiseksi.

Myös Isosuon tuulivoimaloiden rakennuslupien kanssa on ollut ongelmia. Hämeenlinnan hallinto-oikeus hylkäsi neljän voimalan rakennusluvat, eikä korkein hallinto-oikeus tutkinut Ilmatar Energy oy:n ja Punkalaitumen kunnan valitusta asiasta.
– Kaksi lupaa jäi lainvoimaisiksi, ja nyt hankkeen osalta tarkastellaan, että haetaanko lupia uudelleen vai toteutetaanko olemassa olevien lupien mukaan, Ilmatar Energyn hankekehitysjohtaja Jussi Mäkinen kommentoi ja lisää vaihtoehtona olevan myös tuuli- ja aurinkovoiman yhdistelmän.
Mäkisen mukaan turbiinihankintoja pystyy kilpailuttamaan myös yhdessä suurempien hankkeiden yhteydessä, joten myös kahden voimalan puisto on mahdollista toteuttaa.
Tällä hetkellä Ilmattarella on alueella tuulimittausmasto, jonka avulla kerätään investointipäätöksen kannalta tärkeät tiedot tuulioloista.
Vuoden mittausajanjakso tulee täyteen syyskuussa, ja alustavien tietojen perusteella alue soveltuu hyvin tuulivoimaloille.