Paikallisen ekosysteemin puolella

0
Kuva: LL Arkisto/TS Ari-Matti Ruuska

Olemme tottuneet ajattelemaan ekosysteemi-sanaa luonnon ja eliöiden monimutkaisia suhteita kuvaavana käsitteenä. Sana sopii hyvin kuvaamaan myös esimerkiksi paikallistaloutta.

Työpaikat tuottavat käytettäväksi rahaa ja tietenkin myös palveluja. Kun ihmisillä on käytössään rahaa, sitä käytetään ostoksilla, harrastuksiin ja tietenkin asumiseen ja kulkemiseen. Käytetyllä rahalla pidetään yllä palveluja, olivat rahat sitten verovaroja tai yksityisestä kulutuksesta peräisin.

Jos joku osa tätä monipuolista ja monimutkaista ekosysteemiä hiipuu tai sammuu kokonaan, myös muu systeemi kärsii.

Ekosysteemi on työtä, asumista, palveluja ja myös vapaa-aikaa. Ilman työpaikkoja ei mikään paikkakunta pyöri, mutta pelkkä työ ei vielä tee asuinpaikkakunnasta kotiseutua.

On ilahduttavaa, että tästä kaikkia meitä koskevasta keskinäisestä riippuvuudesta puhutaan enemmän. Loimaan kauppakamariosaston hallitus esimerkiksi ottaa kantaa asumiseen mielipidekirjoituksessaan (s. 4).

Ilahduttavaa on sekin, että paikallisen ekosysteemin puolesta myös toimitaan. Kansallisen Mediatutkimuksen (KMT 2023) mukaan paikallislehtien lukijat ovat fiksuja kuluttajia, jotka osaavat hyödyntää alennuksia. Hinta ei aina heillä kuitenkaan ratkaise, sillä ostopäätöksissä korostuu kotimaisuus ja paikallisten liikkeiden suosiminen.

Iloista meininkiä lauantain Savipäivämarkkinoille ja Loimantaihin siis!