Ikävä muoti-ilmiö saapui Puistokadun kouluun – ”Joka ikisessä vessassa ja pukuhuoneessa haisee”

0
Puistokadun koulun oppilaat Erica Savila, Samuel Puisto, Nemo Palo ja Josefiina Värjönen sanovat, että sähkösavukkeen eli vapen käyttö on lisääntynyt heidän koulussaan huomattavasti tänä syksynä.

LOIMAA Kahdeksatta luokkaa Puistokadun koulussa käyvät Josefiina Värjönen ja Nemo Palo sekä yhdeksännellä olevat Erica Savila ja Samuel Puisto sanovat, että sähkösavukkeen eli puhekielellä vapen käyttö on lisääntynyt voimakkaasti heidän koulussaan.

– Joka ikisessä vessassa ja pukuhuoneessa haisee. Yleensäkin sellaisissa paikoissa, joissa ei ole kameroita, he kertovat.

Ilmiö on heidän mukaansa noussut pinnalle juuri tänä syksynä.

– Viime keväänä haisi jonkin verran, mutta ei läheskään näin paljon.

He kertovat näkevänsä sähkötupakan polttajia entistä useammin myös kaupungilla.

– Tietyt kaveriporukat käyttävät vapea.

Sähkötupakasta on heidän mukaansa tullut paljon yleisempää kuin perinteisestä tupakasta tai nuuskasta. Siitä ei kuitenkaan ole kyse, etteivätkö nuoret tietäisi sähkösavukkeen vaaroja.

– Kyllä kaikki tietävät, se on ihan selvä.

He uskovat, että vapen suosiota selittää tupakkaan verrattuna sen hajuttomuus ja parempi maku.

PUISTOKADUN koulun rehtori Minna Ruotsala vahvistaa, että sähkötupakka on noussut ongelmaksi tänä syksynä.

– Se on ollut selvästi lisääntynyt ongelma meillä, ja olemme takavarikoineet joiltakin oppilailta jopa useita sähkötupakoita kerralla. Epäilyjä on ihan niiden myymisestä, Ruotsala sanoo ja kertoo, että myyntiepäilyissä asiasta ilmoitetaan aina ankkuritiimin poliisille.

Ruotsala kuitenkin korostaa, että sähkötupakointia harjoittaa vain pieni porukka koulun oppilaista.

Sähkötupakkaa käyttävät jäävät usein kiinni joko toisten oppilaiden ilmoittaessa asiasta tai opettajan huomatessa ja epäillessä asiaa.

– Kun sähkötupakan hallussa pidosta tai käytöstä on epäilys, oppilas tarkastetaan, sähkötupakat otetaan haltuun ja asia ilmoitetaan huoltajalle. Lain ja järjestyssääntöjen vastaisesta toiminnasta seuraa myös jälki-istunto.

Huoltajia informoidaan Ruotsalan mukaan myös silloin, jos oppilaan nähdään tupakoivan koulumatkalla.

– Näin huoltajilla on tiedon saatuaan mahdollisuus nuoren ohjaukseen ja asiasta keskusteluun.

HIRVIKOSKEN yhtenäiskoulun rehtori Jari Schwartz toteaa puolestaan, että heidän koulussaan ei ole vielä ollut suurempaa ongelmaa sähkötupakoinnin suhteen.

– On vain muutamia epäilyjä, ja tyhjiä hylsyjä on löytynyt jonkin verran pihalta.

Hän sanoo tupakkatuotteiden käytön olleen muutenkin tänä syksynä vähäinen ongelma koulussa.

– Jossain vaiheessa esimerkiksi nuuskapusseja näkyi paljon enemmän, mutta nyt niitä ei löydy enää niin paljon.

Ongelmia ei ole ollut myöskään Keskuskoulussa. Rehtori Jussi Tuimala sanoo, ettei sähkösavukkeita ole näkynyt kertaakaan.

ANKKURITIIMIN poliisi Pekka Mäkelä kertoo, että Loimaan kouluista vain Puistokadulta on tehty ilmoituksia heille. Joiltakin kiinnijääneiltä on löytynyt sähkösavukkeita ja koneita niin paljon, että on herännyt epäilys myynnistä.

– Silloin olemme kutsuneet henkilön kuultavaksi.

Loimaata pahempana alueena hän pitää Auraa ja Pöytyää. Oripäästä ei sen sijaan ole hänen mukaansa kuulunut mitään.

Fakta

Sähkösavuke

Sähkösavuke on akkukäyttöinen laite, jolla kuumennetaan laitteen säiliössä olevaa nestettä hengitettäväksi aerosoliksi.

Sähkösavukkeen pohjanesteitä ovat kasviglyseroli ja propyleeniglykoli.

Nesteet voivat olla nikotiinittomia tai nikotiinia sisältäviä.

EU-maissa myytävissä sähkösavukenesteissä nikotiinia saa olla enintään 20 mg/ml.

Suomessa sähkösavukkeisiin saa myydä ainoastaan maustamattomia tai tupakan makuisia nikotiininesteitä.

Sähkösavukkeiden terveysvaikutuksia tutkitaan paljon, mutta haitoista tiedetään vielä vähän. Pitkäaikaiskäytön vaikutukset näkyvät vasta tulevaisuudessa.

Sähkötupakka, tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttö ja hallussapito on kielletty alle 18-vuotiailta.

Lähde: Thl