Tutkimuslupa tuulivoimaloille Alastarolle

0
Synrex on kartoittanut mahdollisia tuulivoimapaikkoja Loimaan kaupungin alueelta. Kyse on Tuomas Pietilän hankekehitysyhtiöstä. Kuva: LL arkisto.

LOIMAAN kaupungilta on myönnetty tutkimuslupa hankekehitysyhtiö Synrex oy:lle tuulivoimaloiden perustamista varten.

Tutkimuslupa koskee kaupungin omistamia kiinteistöjä, jotka sijaitsevat Alastarolla Hennijoen suunnalla, Vännilän ja Ilolan kylissä. Viranhaltijapäätöksen perusteella kyseisillä metsäkiinteistöillä on potentiaalia 1–3 tuulivoimalan perustamiselle.

Tutkimuslupa on voimassa ensi vuoden loppuun saakka. Luvan perusteella alueella voidaan liikkua esimerkiksi maastotutkimuskoneilla ja asentaa mittareita.

Viranhaltijapäätöksen mukaan yhtiö oli hakenut tutkimuslupaa alueen tuulivoimapotentiaalin sekä voimaloiden rakennettavuuden tarkempaa selvitystä varten. Yhtiön tavoitteena on tutkimusluvan voimassaoloajan aikana ratkaista tekniset ja sosiaaliset toteuttamisedellytykset.

Tutkimusluvan myötä Synrex peruuttaa samaa aluetta koskevan suunnitteluvarausanomuksen (LL 12.8.).

Synrex suunnittelee myös aurinkovoimalaa Oripäähän kantatie 41:n tuntumaan (LL 8.9.).