Uusi ohjelma etsii potilaspaikkoja koko maakunnasta

0
LL Arkisto/TS/ Kuvaaja: Janne Riikonen

Varsinais-Suomen hyvinvointialue on ottanut käyttöön järjestelmän, jolla potilaita ohjataan Salossa ja muissa Tyks Akuutin toimipisteissä kotisairaalaan, yleislääketieteen ja kuntoutuksen osastoille tai geriatrian osastoille.

Potilassiirtojärjestelmä toimii aluksi Tyks Akuutin neljässä toimipisteessä, Salon lisäksi Tyksin T-sairaalassa, Loimaan sairaalassa ja Vakka-Suomen sairaalassa Uudessakaupungissa.

Uoma-nimisen järjestelmän avulla potilasohjaus selkiytyy ja potilas saa tilanteeseensa nähden parhaan hoidon mahdollisimman lähellä kotiaan, luvataan Varhan tiedotteessa.

Varhan eri osastojen mahdollisuudet hoitaa erityyppisiä potilaita kootaan Uoma-järjestelmään. Se näyttää hoitopaikat, joissa potilaan tarvitsemaa hoitoa on tarjolla, ja sen, onko paikkoja vapaana.

– Enää pelkästään kotipaikkakunta ei ole ainoa vaihtoehto, vaan saamme täyden hyödyn koko alueen palveluista, Uoma-hankkeen projektikoordinaattorina työskentelevä sairaanhoitaja Anna Knifsund sanoo.

Kun lääkäri profiloi, minkälaista hoitoa potilas tarvitsee ja hoitaja kirjaa tiedot järjestelmään, potilaskoordinaattori alkaa etsiä jatkohoitopaikkaa potilaalle Uoman avulla. Paikan perään ei enää soiteta useaan eri paikkaan.

Ensi vuonna Uoma-järjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön myös Tyks Kantasairaalan osastoilla, minkä jälkeen kaikkien sairaalan osastojen välistä potilasliikennettä ohjataan järjestelmän kautta.

Tyksiin kuuluvat nykyään yliopistollisen keskussairaalan lisäksi kaikki Varhan alueen yli 20 terveyskeskusosastoa ja Turun kaupunginsairaala.