Uutisten viikon tutkimus: Tiktok yhä useamman nuoren uutiskanava

0

Tiktok on 13–18-vuotiaiden selkeästi tärkein uutiskanava: sieltä uutisia seuraa lähes puolet ikäryhmästä. Tämä selviää Kantar Media oy:n Uutismedian liitolle tekemästä Nuoret ja uutismediasuhde -tutkimuksesta. Toiseksi tärkein uutiskanava nuorille on iltapäivälehtien verkkosivut, joista uutisia seuraa 37 prosenttia nuorista.

Tiktokin merkitys uutiskanavana on kasvanut nopeasti – vielä vuonna 2020 sen rooli 13–18-vuotiaiden uutislähteenä oli melko pieni. Uutiskanavista Tiktok ja Instagram korostuvat erityisesti tytöillä.

Valtaosa nuorista seuraa uutisia vähintään jonkin verran. Aktiivisesti eli vähintään kerran päivässä uutisia seuraa 36 prosenttia nuorista – määrä on laskenut koronavuosien huipusta, jolloin uutisia seurasi päivittäin miltei puolet nuorista. Sekä uutisten seuraamisen aktiivisuus että journalististen medioiden seuraaminen lisääntyvät iän myötä.

Vaikka Tiktok on nuorille tärkeä uutiskanava, sitä käytetään pääasiassa muuhun kuin uutisten seuraamiseen. Keskimäärin siellä vietetään 1,5 tuntia päivittäin. Reilu kymmenys nuorista ei käytä Tiktokia lainkaan. Tiktok koetaan varsin koukuttavana – 76 prosenttia vastanneista on sitä mieltä, että sen käyttöä on joskus vaikeaa lopettaa.

Lähes puolet nuorista sanoo, että jos uutismedioiden sisällöt eivät tulisi vastaan Tiktokissa, he todennäköisesti eivät näkisi niitä missään muualla. Vajaa kolmannes nuorista seuraa uutisia menemällä suoraan jonkin uutismedian sivustolle.

Nuoret erottavat uutismedioiden sisällöt muusta Tiktokin sisällöistä varsin hyvin. Lähes 70 prosenttia vastaajista kertoo tunnistavansa uutismedioiden tuottamat sisällöt alustalla ja yli 70 prosenttia kertoo luottavansa niihin.

Tiktokin koettu kokonaisluotettavuus on sen sijaan varsin matalalla tasolla. Nuorista iso osa törmää vähintään silloin tällöin epäselvään, virheelliseen tai valheelliseen tietoon – ja selkeästi useimmin tällaista tietoa kohdataan Tiktokissa. Reilu 40 prosenttia nuorista kertoo olevansa jonkin verran huolissaan Tiktokin tietoturvasta.

Helpointa uutisten totuudenmukaisuuden arviointi on nuorten mielestä kotimaisissa uutismedioissa. Journalistista sisältöä tuottavat uutismediat ovat myös luotetuimpien medioiden kärjessä.

– Uutisten seuraaminen sosiaalisen median kautta asettaa medialukutaidolle uudenlaisia vaatimuksia. Somessa on keskeistä osata tunnistaa journalismi ja erottaa erilaiset sisällöt toisistaan. On hienoa, että nuoret kokevat omat taitonsa tässä varsin hyviksi, mediakasvatusasiantuntija Hanna Romppainen Uutismedian liitosta sanoo.

– Mediakasvatukselle on nyt entistäkin suurempi tarve. Journalismista on tärkeää puhua osana somekontekstia, ja myös Uutismedian on tarpeen jatkuvasti tehdä journalismia tutuksi ja avata sen pelisääntöjä nuorille.

Nuoria kiinnostavat ennen kaikkea nuorten omaan elämään liittyvät uutiset – kiinnostus niihin on vahvistunut aiemmasta. Seuraavaksi kiinnostavimpina nuoret kokevat isot uutisaiheet sekä maailmalla että Suomessa. Nuoret kaipaavat lisää nuorten ääntä mediaan. Vain reilu neljännes heistä on tyytyväisiä siihen, kuinka hyvin mediat huomioivat nuoret.

Kiinnostavissa uutisaiheissa on selviä eroja tyttöjen ja poikien välillä. Poikia kiinnostaa tyttöjä enemmän urheiluun ja liikuntaan liittyvät aiheet. Mielenterveyteen, terveyteen, hyvinvointiin ja ihmissuhteisiin sekä kiusaamiseen, vihapuheeseen ja syrjintään liittyvät teemat korostuvat taas tytöillä.

27 prosenttia nuorista kertoo välttelevänsä joitakin uutisaiheita – tämä korostuu erityisesti tytöillä. Selvästi eniten vältellään sotaan liittyviä aiheita.

Uutiset halutaan lyhyinä ja videomuodossa. Selkeästi mieluisin uutisen muoto nuorille ovat lyhyet, neutraalit uutisvideot.