Haaran aurinkovoimalan rakennuslupa läpi

0
Kyyköntielle suunnitellusta aurinkovoimalasta järjestettiin yleisötilaisuus viime syksynä Loimaan työväentalossa. Kuva: LL arkisto.

LOIMAAN kaupungin lupajaosto on myöntänyt rakennusluvan energiayhtiö Ilmattarelle Haaralle suunniteltua aurinkovoimalaa varten.

Lupajaosto katsoo rakennuspaikan sopivan tarkoitukseen ja aurinkovoimalarakennusten etäisyyksien olevan riittävät naapurikiinteistöjen rajoihin nähden. Sen mukaan hanke ei tarpeettomasti haittaa naapureita eikä vaikeuta naapurikiinteistöjen rakentamista.

Suunnitellun aurinkovoimalan naapurit olivat jättäneet kaksi huomautusta.

Toisessa huomautuksessa oli 34 allekirjoittajaa (LL 9.2.). Allekirjoittajat kokevat voimalan suunnitellut maisemointitoimenpiteet riittämättöminä esimerkiksi antamaan ympärivuotista näkösuojaa. He ovat muun muassa sitä mieltä, että suunnittelutarveratkaisun edellyttämiä maisemointivaatimuksia ei oltu riittävästi huomioitu jatkosuunnittelussa ja että voimalan rakentaminen aiheuttaisi maisemahaittaa eikä soveltuisi ympäristöön.

Lupajaosto katsoo, että esitetyllä tavalla maisemoituina voimalarakenteet soveltuvat rakennettuun ympäristöön ja maisemaan sekä täyttävät kohtuudella kauneuden ja sopusuhtaisuuden vaatimukset.

– Rakennushankkeen voidaan katsoa soveltuvan kohtuulliset vaatimukset huomioiden ympäristöön, lupajaosto perustelee.

Lupajaosto hyväksyi yhtiön rakennuslupahakemuksen luonnossuunnitelmien perusteella. Pääpiirustukset pitää toimittaa rakennusvalvontaviranomaiselle hyväksyttäväksi ennen rakennustöiden aloittamista. Sen käsittelyn yhteydessä pyydetään vielä tarvittavat lausunnot ja voidaan tarkentaa lupaehtoja.

Pelastusviranomainen on puoltanut rakennuslupahakemusta muutamin tarkennuksin, joihin sisältyy muun muassa se, että pelastuslaitoksen pääsy paneelikentille pitää järjestää mahdollisuuksien mukaan vähintään kahdesta suunnasta. Siten tulipalon sattuessa lähestyminen alueelle onnistuu tuulen suunnasta riippumatta.

Lupajaosto edellyttää, että palotarkastajan esittämät asiat huomioidaan voimalan jatkosuunnittelussa ja että voimala suunnitellaan ja rakennetaan paloturvalliseksi.

 

Fakta

Haaran aurinkovoimala

Ilmatar suunnittelee aurinkovoimalaa Haaralle Kyyköntien molemmin puolin yhteensä noin 84 hehtaarin kokoiselle alueelle.

Rakennuslupahakemuksesta ilmenee muun muassa, että paneelirivistöjen kokonaiskorkeus perustuksineen ja telineineen on maksimissaan viisi metriä maan pinnasta. Mahdollisten suoja-aitojen korkeus on 2–2,5 metriä.

Kaupungin lupajaosto edellytti maisemointitoimenpiteitä hyväksyessään viime kesänä ehdollisena yhtiön suunnittelutarveratkaisun.

Aurinkovoimalan maisemointi on tarkoitus toteuttaa pensaiden ja puiden avulla. Esimerkiksi aurinkopaneelikentän ja asuinkiinteistöjen väliin jätettäisiin 50 metriä leveä suojavyöhyke, jonka reunaan istutettaisiin monilajisesti puu- ja pensaskasveja.

Suunnittelutarveratkaisusta on valitettu hallinto-oikeuteen, eikä siitä ole vielä saatu ratkaisua.

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän