Ypäjältä täystyrmäys hyvinvointialueen suunnitelmille karsia palveluverkkoa

0
Ypäjällä pelätään palveluverkkosuunnitelmien vaikuttavan paitsi sote-palveluiden saatavuuteen myös kunnan elinvoimaan. Kuva: LL arkisto.

YPÄJÄN kunnanhallitukselta ei heru ymmärrystä Kanta-Hämeen hyvinvointialueen palvelurakennetta koskeville suunnitelmille.
Palveluverkkosuunnitelman luonnoksessa on esitetty muun muassa Ypäjän ja Humppilan terveysasemien lakkauttamista. Näiden kuntien palvelut keskitettäisiin Jokioisten palvelupisteeseen ja Forssan palvelukeskukseen (LL 26.1.).
Ypäjän kunnanhallitus katsoo lausunnossaan, että esitetyt toimenpiteet tarkoittaisivat palveluiden täydellistä alasajoa eli käytännössä terveysaseman, lääkärin, hammaslääkärin ja laboratoriopalveluiden loppumista Ypäjältä.
Muutoksella olisi hallituksen mukaan valtavat vaikutukset paitsi ihmisten hyvinvointiin myös kunnan elinvoimaan.
Kunnanhallituksen mielestä palveluverkon suunniteltu karsiminen vaikuttaisi erityisesti heikoimmassa asemassa oleviin ihmisiin, lapsiperheisiin, nuoriin ja iäkkäisiin.
– Ikäihmisten osalta palveluiden siirtyminen kauemmas vaatinee läheisten suurempaa panostusta ikäihmisten arjen asioiden sekä terveydenhuollollisten asioiden hoitamiseen.
Arjen hankaloituminen puolestaan voi entisestään lisätä esimerkiksi iäkkäiden palveluasumisen ja hoivapalveluiden tarvetta.
Hallitus muistuttaa, että yleisten kulkuneuvojen käyttö on Ypäjällä vaikeaa, sillä julkinen liikenne on olematonta. Hallituksen mielestä digi- ja etäpalveluista ei ole fyysisten palveluiden korvaajaksi.
Ja koska palveluiden piirin hakeutuminen olisi tulevaisuudessa entistä vaikeampaa, hallitus arvioi, että moni sairaus voisi jäädä hoitamatta tai jopa kokonaan tunnistamatta. Se ei ole hallituksen mielestä moraalisesti ja eettisesti kestävä tapa toimia ja säästää yhteiskunnan varoja.

Hallitus kritisoi myös sitä, ettei esitettyjen toimenpiteiden vaikutuksia ole arvioitu kunnolla.
– Ypäjän osalta se voi tarkoittaa apteekin menettämistä ja keskustan palveluiden näivettymistä. Lisäksi heikentävät vaikutukset näkyvät Ypäjän Hevosopiston henkilöstön ja oppilaiden hyvinvoinnissa ja alueemme elinkeinoelämässä.
Kunnanhallitus epäilee, ettei terveysaseman alasajolla saavutettaisi edes taloudellisia säästöjä.
– Jos muutoksilla ei voida selkeästi osoittaa säästöjä, muutosehdotus on pysäytettävä.
Kokonaisuudessaan hallitus katsoo palveluverkon muutosesityksen rikkovan lakia, koska esitetyt muutokset eivät vastaa sote-uudistuksen tavoitetta ja lain henkeä.

Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle suunniteltujen palveluverkkomuutosten arvioidaan etenevän päätöksentekoon maaliskuussa, jolloin hyvinvointialuejohtaja tekee esityksensä keskustelun, ennakkovaikutusten arviointien ja saatujen lausuntojen pohjalta.