Sivistyslautakunta puoltaa uusia päiväkoteja Loimaalle

0
Esitys Virttaan ja Metsämaan päiväkotien tilatarpeista etenee seuraavaksi kaupunginhallitukseen, joka ottaa siihen kantaa heti tulevana maanantaina. Kuva: LL arkisto / Sari Holappa.

LOIMAAN kaupungin sivistyslautakunta esittää uusien päiväkotien rakentamista sekä Virttaalle että Metsämaalle. Samalla lautakunta hyväksyi osaltaan molempien alueiden toimitilojen parantamista koskevat hankesuunnitelmat.

Sivistysjohtaja Manne Pärkö summaa lautakunnan hyväksyneen esityksen parilla myönteisellä kommentilla uusien päiväkotien puolesta.

Asia ei herättänyt sivistyslautakunnassa enää isoa keskustelua. Pärkö arvioi tämän johtuvan siitä, että aiheen tiimoilta järjestettiin taannoin valtuuston iltakoulu ja sivistyslautakunnalle on myös aiemmin annettu väliaikatietoja suunnittelun etenemisestä.

Metsämaan ja Virttaan osalta on selvitetty muun muassa uudisrakentamista sekä nykyisten tilojen parantamista (LL 16.2.).

Hankesuunnitelman mukaan paras ratkaisu olisi uusien elementtipäiväkotien rakentaminen molemmille alueille. Lisäksi Virttaalle rakennettaisiin päiväkodin yhteyteen uudet liikuntatilat.

– Vanhoista tiloista ei saisi saneeraamallakaan toimivia päiväkotikäyttöön, Loimaan kaupungin tekninen johtaja Antti Korte tiivistää ja muistuttaa, että jos esimerkiksi Virttaalla päädyttäisiin vanhan koulun saneeraamiseen päiväkotikäyttöön, edelleen jäisi remontoitavaa nykyisen päiväkodin puolelle, jossa ovat liikuntatilat.

Virttaalla uuden päiväkodin ja liikuntatilan laajuus olisi yhteensä noin 600 neliötä. Metsämaalla riittäisi noin 480 neliön tilat, koska sinne ei tarvitse rakentaa liikuntatiloja Kalliohovin läheisyyden takia. Uudet päiväkotitilat olisivat molemmilla alueilla selkeästi suuremmat kuin nykyiset, ja ne suunniteltaisiin kahden päiväkotiryhmän käyttöön, vähän alle 30 lapselle.

Tehdyssä hankesuunnitelmassa otetaan kantaa uusien päiväkotien sijaintiin. Virttaalla parhaana ratkaisuna nähtäisiin uuden päiväkodin rakentaminen entisen koulun paikalle ja Metsämaalla puolestaan vanhan päiväkodin paikalle, eli uusien päiväkotien rakentaminen tietäisi molemmissa vanhan purkamista.

Tekninen johtaja muistuttaa, että hankesuunnittelun taso on vasta varsin yleinen ja siinä ei oteta lopullista kantaa esimerkiksi siihen, mitä purettaisiin ja mille paikalle uudet päiväkodit tarkalleen ottaen rakennettaisiin.

– Sekä Virttaalla että Metsämaalla samalla tontilla voi olla vaihtoehtoisiakin paikkoja.

Tässä vaiheessa päätetään vasta siitä, hyväksytäänkö hankesuunnitelmat eli tunnistetaan tarve uusille tiloille. Kun asiasta on mahdollisesti päätetty tämän kevään aikana, pureudutaan syvemmin muun muassa päiväkotien tekniseen toteutukseen.

Vanhan purkaminen on todennäköinen vaihtoehto molemmilla alueilla, koska kaupungin yleisenäkin tavoitteena on päästä eroon kiinteistöistä, joille sillä ei ole enää käyttöä.

Korte ei pidä realistisena esimerkiksi sitä, että Virttaalle jätettäisiin uudisrakentamisen jälkeen jäljelle sekä vanha koulu että nykyinen päiväkotirakennus, joille ei ole tiedossa käyttöä ja joissa olisi joka tapauksessa investointitarpeita.

Sivistysjohtaja Pärkön mukaan Metsämaalla vanhan päiväkotirakennuksen purkaminen ei aiheuttaisi ongelmia varhaiskasvatuksen toiminnan kannalta, koska päiväkoti toimii parhaillaan väistötiloissa Nahuntuvassa. Virttaalla jouduttaisiin pohtimaan varhaiskasvatuksen järjestämistä siinä tilanteessa, jos nykyinen päiväkoti päätetään purkaa uuden tieltä. Vanhan koulun purkaminen olisi varhaiskasvatuksen järjestämisen kannalta helpompi vaihtoehto.

Korte tiedostaa sen, että Virttaalla vanhan koulun purkaminen edellyttäisi väliaikaisia lämmitysratkaisuja päiväkotiin.

Hankesuunnitelman perusteella Virttaalla uuden päiväkodin alustaviksi kustannuksiksi on arvioitu noin 2,2 miljoonaa euroa, kun taas koulun peruskorjaaminen päiväkodiksi maksaisi vajaat 1,4 miljoonaa.

Metsämaalla uudisrakennuksen hinta-arvio on runsaat 1,7 miljoonaa. Nykyisen väistötilan eli Nahuntuvan peruskorjausarvio on 443 000 euroa. Hankesuunnitelmassa ei ole esitetty kustannuksia Metsämaan vanhan päiväkotirakennuksen saneeraamiselle.

– Metsämaan päiväkodin remontoimista ei tutkittu. Siinä on rakenteellisesti niin suuria riskejä, että ei ole järkevä saneerata sitä, Korte perustelee.

Hän muistuttaa suhtautumaan hankesuunnitelmassa esitettyihin kustannuksiin varauksella, sillä siinä ovat mukana vasta peruskustannukset. Päiväkotien lopulliset investointimenot voivat muodostua 25–30 prosenttia hankesuunnitelmassa arvioitua suuremmiksi.

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän