Kaupunki puolustaa lakkautusuhan alla olevaa Alastaron terveysasemaa

0
Alastaron terveysasema. Kuva: LL arkisto.

LOIMAAN kaupunginhallitus on sitä mieltä, että Alastaron terveysaseman palvelut pitäisi säilyttää.

Kaupungin kanta ilmenee hallituksen lausunnosta, jonka se on antanut Varsinais-Suomen hyvinvointialueen palveluverkosta.

Varhan sotekeskuksia koskevan palveluverkkosuunnitelman luonnoksen mukaan Alastaron terveysasema suljettaisiin tämän tai ensi vuoden aikana. Suunnitelman mukaan Loimaalle jäisi pääterveysaseman sotekeskus (LL 15.3.).

Varhan palveluverkkosuunnittelun pohjatietoihin viitaten kaupunginhallitus huomauttaa, etteivät Alastaron terveysaseman käynnit ole oikeat.

– Kesäajat se on ollut suljettuna ja usein viikoillakin kiinni. On otettava huomioon alastarolaisten käyntikerrat Loimaan pääterveysasemalla, jolloin se on enemmän kuin 1 030 käyntiä.

Hallituksen mukaan Alastaron terveysasema on hyväkuntoinen kiinteistö.

– Se on syytä huomioida jatkovalmistelussa hyvinvointialueen pohjois- ja koillisosan Loimaan laajaan palvelun sotekeskukseen tukeutuvana sotetoimipisteenä.

Hallitus nostaa esiin myös pohjois- ja koillisosien pitkät etäisyydet sekä sen, ettei julkisia liikenneyhteyksiä ole käytettävissä.

Varhalta on odotettavissa päätöksiä sotekeskuspalvelujen palveluverkosta kesäkuussa.

Kaupunginhallituksen mielestä Loimaan pääterveysaseman ja Alastaron terveysaseman palvelut pitäisi nähdä osana Loimaan väestöpohjaa suurempana alueellisena palvelurakenteena. Se muistuttaa Loimaan sijainnista Satakunnan, Kanta-Hämeen ja Pirkanmaa maakuntien raja-alueena.

– Näiden hyvinvointialueiden reuna-alueilla valmistellaan aiempien palvelurakenteiden vähentämistä.

Kaupunginhallituksen mukaan Varhan valmistelussa on syytä huomioida aiempien kuntaliitosten ja sotepalvelujen muutosten yhteydessä toteutetut alueelliset palvelurakennemuutokset.

– Loimaan kaupunki on omilla päätöksillään vuonna 2021 lakkauttanut aiempaan kuntarakenteeseen pohjautuneet Hirvikosken ja Mellilän terveysasemat.

Lisäksi hallituksen mielestä ikääntyneiden palveluiden saatavuutta ja palveluverkkoa pitäisi käsitellä samassa yhteydessä. Se edellyttää, että Loimaan seutukunnalla on riittävä määrä vuodeosastopaikkoja alueen asukkaiden tarpeisiin.

– Tyks Loimaan sairaalan toiminta on nähtävä keskeisenä osaltaan alueellisia sotepalveluja tukevana palvelurakenteena.

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän