Uhkasakkoa kiinteistölle

0

LOIMAAN ympäristölautakunta tuomitsi uhkasakon kiinteistönomistajalle, joka ei ole siistinyt tontiltaan tulipalossa tuhoutuneen rakennuksen jäännöksiä Alastarolla. Lautakunta velvoitti viime helmikuussa kiinteistönomistajan siistimään kiinteistöltä tuhoutuneen rakennuksen jäännökset ja kasatut purkujätteet toukokuun loppuun mennessä. Velvoitetta ei ole noudatettu. Lautakunta tuomitsi sakkoa yhteensä 6 000 euroa, ja päätöksestä peritään rakennusvalvontataksan mukainen 500 euron maksu.
Lautakunta määräsi toisen kiinteistön Alastarolla siivoamaan kiinteistöllä olevat jätteet ja järjestämään jätehuollon asiallisesti. Kiinteistönomistaja ei ollut noudattanut lautakunnan aiemmin viime marraskuussa antamaa määräystä. Kiinteistöllä oleva jäte pitää toimittaa käsittelyyn tammikuun puoliväliin mennessä. Lautakunta asetti tuhannen euron uhkasakon tehostaakseen määräystä.