Caruna liittänyt Tyrinselän tuulipuiston verkkoonsa

0

JOKIOINEN Caruna liitti laajalti Loimaan seudullekin näkyvän Tyrinselän tuulipuiston verkkoonsa 1. kesäkuuta.
– Toimimme linkkinä Tyrinselän tuulipuistotuotannon ja Fingridin välillä. Asiakas liittyi omalla sähköasemallaan Carunan suurjänniteverkkoon (110 kV), jonka kautta tuotantoteho syötetään kantaverkkoon. Näin mahdollistamme osaltamme uusiutuvan energiantuotannon yleistymisen Suomessa, Carunan toimitusjohtaja Ari Koponen Carunasta kertoo.
Voimaloiden on arvioitu tuottavan energiaa noin 46 GWh vuodessa, mikä vastaa noin 2 700 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosittaista sähkönkulutusta.
– Käytetyt tuulivoimalat ovat kooltaan Suomen suurimmat ja markkinoiden hiljaisimmat teollisen kokoluokan voimalat, Markku Kortteisto Tyrinselän tuulipuistosta sanoo.
Carunan verkko mahdollistaa tuuli- ja aurinkovoiman pientuotannon liittämisen siihen sekä ylimääräisen energian siirtämisen kotitalouksilta siirtoverkon kautta muiden käyttöön. Yrityksen verkkoon on kytketty noin 600 aurinkovoimaa hyödyntävää kotitaloutta. Eniten aurinkosähköä tuotetaan Uudellamaalla.