Uimalampi jää laajentamatta Oripäässä

0
Uimalampi sijaitsee Kangastuvan ja kuntoportaiden läheisyydessä. Kuva: LL arkisto / Lari Kiviranta.

ORIPÄÄ Vaasan hallinto-oikeus on hylännyt Oripään kunnan tekemän valituksen, joka koski lupaa Kangastuvan lähellä sijaitsevan uimalammen laajentamiseksi.

Kunta oli valittanut hallinto-oikeuteen Etelä-Suomen aluehallintoviraston (avi) päätöksestä, sillä avi oli hylännyt kunnan uimalammen laajentamista koskevan lupahakemuksen vajaat kolme vuotta sitten (LL 28.2.2019).

Oripään kunta oli vaatinut aluehallintoviraston päätöksen kumoamista ja piti päätöstä lainvastaisena. Kunnan mukaan avin päätös ei perustunut asiasta ja alueesta saatavilla olleisiin täsmällisiin ja yksityiskohtaisiin tutkimustuloksiin, eikä asiaa oltu kunnan mielestä tarkasteltu kokonaisvaltaisesti.

Hallinto-oikeuden mukaan edellytyksiä luvan myöntämiselle ei ole. Oikeus perustelee ratkaisuaan muun muassa siten, että hanke voi muuttaa pohjaveden laatua, mikä voi huonontaa pohjaveden käyttökelpoisuutta tai muulla tavalla haitata vedenottoa tai veden käyttöä talousvetenä.

Kunta oli suunnitellut, että uimalampea laajennettaisiin nykyisestä noin 3 900 neliöstä 9 300 neliön suuruiseksi. Uimalammen yhteyteen olisi perustettu hiekkaranta ja parannettu alueen virkistysmahdollisuuksia. Kunnan mukaan lampea oltaisiin syvennetty vain vähän.

Aluehallintovirasto oli aiemmin perustellut kielteistä lupapäätöstä muun muassa sillä, että alue sijoittuu Oripäänkankaan vedenhankinnan kannalta tärkeälle pohjavesialueelle, ja lammen laajennus olisi kohdistunut pohjaveden varsinaiselle muodostumisalueelle. Avin mukaan toimenpiteiden seurauksena pohjavettä suojaava maakerros olisi ohentunut suurelta alueelta.

Oripään kunnan tekninen sihteeri Minna Mäkipää kertoo, ettei kunta aio valittaa hallinto-oikeuden ratkaisusta. Hänen mukaansa kunnassa selvitetään seuraavaksi, lähdetäänkö lampea siistimään ja ruoppaamaan.