PÄÄKIRJOITUS Kiinnostukaa!

0

Muistutetaan vielä hieman mediakasvatuksesta! Tällä viikolla vietetään Uutisten viikkoa, jonka ansiosta kouluissa ja päiväkodeissa luetaan lehtiä ja harjoitellaan medialukutaitoa, osallistumista ja vaikuttamista. Ensi viikolla on puolestaan vuorossa mediataitoviikko.

Puistokadun koulun kasiluokkalaiset olivat keskenään pohtineet lähiopetuksen ja etäkoulun hyötyjä ja haittoja (LL 3.2.). Osa nuorista puolsi etäopetusta paitsi koronatilanteen myös muun muassa työrauhan ja ajansäästön vuoksi.

Loimaan Lehden haastattelema oppilaskaksikko päätyi tekemään kyselyn, johon vastasi peräti yli 3 000 nuorta ympäri Suomea.

Etä- ja lähiopetuksella on molemmilla omat hyvät puolensa, kuten jutusta nähdään.

On erittäin hienoa, että nuoret osaavat tuoda esiin näkökantojaan. Kysely myös näytti, että on tärkeää huolehtia myös niiden nuorten opiskelumotivaatiosta, jotka kykenevät itsenäiseen opiskeluun.

Parhaillaan vietettävien mediaviikkojen tarkoituksena ei ole esimerkiksi mainostaa lehtiä – tarkoitus on saada kansalaisemme nuoresta lähtien kiinnostumaan itseä ja omaa ympäristöä koskevista asioista ja muistuttaa, miten saada luotettavaa tietoa paikallisesti ja myös globaalisti.

Samoin tarkotuksena on pohtia, miten arvioida tiedon oikeellisuutta ja miten tuoda esiin omia mielipiteitään ja päästä siten vaikuttamaan omiin ja ympäristön asioihin.

Näin toimivat jo kyselyn tehneet nuoret.